صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پیشنهاد علما به رئیس جمهور: برای آغازمذاکرات صلح به طالبان درکابل دفترداده شود

پیشنهاد علما به رئیس جمهور:  برای آغازمذاکرات صلح به طالبان درکابل دفترداده شود

شماری از علمای کشور در دیدار با رئیس جمهور غنی پیشنهاد کردهاند که برای آغاز مذاکرات با گروه طالبان، به این گروه در کابل دفتر داده شود. این دیدار شام سه شنبه، 5 جدی، در ارگ ریاست جمهوری انجام شده است. این علما از سوی شورای عالی صلح برای اشتراک در یک نشست مشورتی دو روزه، به کابل دعوت شده بودند.
این شمار علما همچنین در قطعنامه خود به حکومت پیشنهاد کرده که در برابر طالبان از "صبر و حوصله" کار گیرد و فضای اعتماد را برای صلح ایجاد کند.
رئیس جمهور در پاسخ به آنها هرچند به صراحت نگفته که مسئله ایجاد دفتر برای طالبان در کابل را میپذیرد اما گفته است: خواست های مطرح شده را می پذیریم و آرزو داریم که طالبان نیز این خواست ها را بپذیرند و این موضوع ثابت خواهد شد که چه کسانی نیت، اراده و برنامه برای صلح دارند.
این علما از گروه طالبان نیز خواستهاند که مذاکرات صلح بینالافغانی را بپذیرند و زمینه را برای باقی ماندن نیروهای خارجی و مداخله قدرتهای منطقه در افغانستان فراهم نکنند.
آنها از کشورهای خارجی نیز خواستهاند که بر علاوه حمایت از صلح و ثبات پایدار افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را تجهیز کنند و برای حل مشکلات افغانستان همکاری کنند.
این شمار علما از کشورهای همسایه افغانستان هم خواستهاند که از مداخله در امور داخلی افغانستان خود داری کنند و از روند مذاکرات بینالافغانی، حمایت کنند.
مسئله ایجاد دفتر برای طالبان در کابل تازگی ندارد. پیش از این رئیس اجرائیه کشور گفته بود که اگر طالبان تمایل به مذاکره نشان بدهند و بخواهند در کابل دفتر داشته باشند، نباید ممانعتی در این مورد وجود داشته باشد.
اما شماری از آگاهان میگویند که قبل از این که به طالبان در کابل دفتر داده شود، آنها باید به جنگ خاتمه دهند، قانون اساسی افغانستان را بپذیرند و به دستاوردهای یک و نیم دهه اخیر، احترام بگذارند.