صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افزایش شمار تلفات حمله بر مرکز فرهنگی تبیان؛ 50 کـشته و90 زخمی

افزایش شمار تلفات حمله بر مرکز فرهنگی تبیان؛ 50 کـشته و90 زخمی

افغانستانما: نهادهای امنیتی کشور از افزایش تلفات حمله انتحاری روز پنجشنبه، 7 جدی، بر مرکز فرهنگی تبیان و خبرگزاری صدای افغان( آوا) خبر دادهاند.
شماری از رسانهها به نقل از مقامات امنیتی کشور گزارش دادهاند که شمار تلفات حمله روز پنجشنبه به 50 کشته و 90 زخمی رسیده و وضعیت سه تن از زخمیها نیز وخیم است. شماری از کودکان و زنان نیز در میان کشتهها و زخمیهای این رویداد هستند.
روز پنجشنبه یک مهاجم انتحاری یک همایش علمی – فرهنگی را در مرکز فرهنگی تبیان و خبرگزاری صدای افغان، در غرب کابل هدف قرار داد. انتحار کننده ابتدا خود را میان جمعیت منفجر کرد و سپس دو انفجار دیگر در نزدیکی محل رویداد اتفاق افتاد.
پس از این رویداد، زخمیهای حادثه توسط مردم و پولیس به شفاخانههای کابل انتقال داده شد و شما زیادی از خانواده ها برای شناسایی اجساد قربانیان، به شفاخانهها مراجعه کردند. گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.
این حمله واکنشهای متعدد داخلی و بینالمللی را در پی داشت. ارگ ریاست جمهوری با نشر یک خبرنامه مطبوعاتی این حمله را محکوم کرد و آن را " جنایت ضد بشری" خواند.
ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه خود افزود: حکومت افغانستان، یکبار دیگر با جدیت تأکید میورزد که ارادۀ روشن برای سرکوب و نابودی همه گروههای تروریستی وجود دارد و هماکنون نیروهای امنیتی و دفاعی ما در نقاط مختلف کشور در برابر تروریستان تا نابودی آنان مبارزه میکنند.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز با نشر پیامی این حمله را محکوم کرده و گفته که گروههای تروریستی با هدف قراردادن مراکز دینی، مذهبی و فرهنگی میخواهند تفرقه مذهبی را در افغانستان دامن بزنند.
آقای دانش در پیام خود افزوده که اینگونه حملات نه تنها باعث ایجاد تفرقه مذهبی در افغانستان نخواهد شد، بلکه باعث میشود که همدلی و همبستگی مردم افغانستان افزایش یابد. معاون رئیس جمهور افزوده که اکنون دولت و ملت افغانستان "همصدا" و "متحد" در برابر دشمن ایستادهاند و تسلیم حملات دشمن نخواهند شد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور نیز این حمله را محکوم کرده و افزوده که دشمنان افغانستان با انجام اینگونه حملات در پی"تفرقه افگنی" و برهم زدن"وحدت"  مردم افغانستان هستند، اما مردم افغانستان قربانی "دسایس" آنها نخواهند شد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز این حمله را محکوم کرده و از افزایش حملات بر افراد ملکی ابراز نگرانی کرده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در اعلامیه خود افزوده که حمله بر نهادهای رسانهای، غیر نظامیان و تاسیسات عامه یک عمل "وحشیانه"، "غیر انسانی" و " غیر قانونی" بوده و در مغایرت صریح با احکام دین مقدس اسلام و قواعد بشر دوستانه بینالمللی و قوانین ملی، قرار دارد.
دفتر هیأت نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل( یوناما) نیز این حمله را محکوم کرده و نوشته که در این حمله غیرنظامیان"عمدا" هدف قرار گرفته است.
همچنین، آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد با نشر پیامی این حمله را محکوم کرده و افزوده که با ور دارد که پروسه صلح تنها راهی است که می تواند ثبات در افغانستان را تامین کند.
سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل نیز این حمله را محکوم کرده و افزوده: ما مطمئن هستیم که حکومت و مردم افغانستان، با حمایت دوستان و شرکای خویش، مرتکبین این اعمال پلید را با شکست مواجه خواهند کرد.
شماری دیگر از نهادهای بینالمللی و نمایندگیهای سیاسی کشورهای خارجی نیز این حمله را محکوم کرده است و بر تداوم همکاری خود با دولت و مردم افغانستان، تاکید کردهاند.