های بین‌المللی نسبت به سالهای گذشته حدود 25 درصد کاهش یافته است و تا سال 2020 میلادی دیگر تمویل خارجی وجود ندارد.
آقای حکیمی که روز شنبه نهم جدی جهت استجواب در مورد بودجه " /> های بینالمللی نسبت به سالهای گذشته حدود 25 درصد کاهش یافته است و تا سال 2020 میلادی دیگر تمویل خارجی وجود ندارد.
آقای حکیمی که روز شنبه نهم جدی جهت استجواب در مورد بودجه " />

صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر مالیه: کمک‌های بین‌المللی 25 درصد کاهش یافته است

وزیر مالیه: کمک‌های بین‌المللی 25 درصد کاهش یافته است

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور میگوید که کمکهای بینالمللی نسبت به سالهای گذشته حدود 25 درصد کاهش یافته است و تا سال 2020 میلادی دیگر تمویل خارجی وجود ندارد.
آقای حکیمی که روز شنبه نهم جدی جهت استجواب در مورد بودجه سال مالی 1397 خورشیدی به مجلس نمایندگان فراخوانده شده بود، به نمایندگان مجلس گفت که باید تلاش کنیم که تا دو سال آینده، عواید داخلی خود را تا 2 میلیارد دالر افزایش دهیم.
وزیر مالیه خطاب به نمایندگان گفت که اگر میخواهید از وابستگی سیاسی خلاص شویم، باید تلاش کنیم که به استقلال مالی برسیم.
او به نمایندگان نوید داد که عواید داخلی کشور نسبت به سال 2014 میلادی، حدود 70 درصد افزایش یافته است که در سال جاری به 169 میلیارد افغانی رسیده است. عواید در سال 93 خورشیدی 100 میلیارد افغانی بوده است.
آقای حکیمی همچنین اضافه کرد که باید تلاش کنیم که در بودجه عادی خود صرفه جویی کنیم. او گفت که به زودی طرحی به مجلس فرستاده میشود که از خرید وسایل تجملاتی در ادارهها جلوگیری شود.
وزیر مالیه در ادامه افزود که علاوه بر این، باید در جستجویی چشمههای عایداتی خود باشیم. او از نمایندگان طلب کمک در تحقق این طرح کرد.
او گفت که حدود 54 درصد بودجه سال مالی 97 خورشیدی را کمکهای جامعه بینالمللی تشکیل میدهد که باید راهکاری برای جایگزینی این مبلغ پیدا کرد.
مجموع بودجهی ملی سال مالی ١٣٩٧، بالغ به ۳۵۷.۶ میلیارد افغانی است، که از آن جمله ۲۶۷ میلیارد افغانی آن را بودجهی عادی و 93 میلیارد افغانی آنرا بودجهی توسعهای تشکیل میدهد. با این وجود سهم حکومت در تمویل آن ۴۷.۵ درصد است.
مجلس نمایندگان در مورد نحوه اختصاص بودجه به ولایتها، وزیر مالیه را به مجلس فراخواند.
وزیر مالیه به نمایندگان أطمینان داد که نظریات شان در سند بودجۀ ملی با درنظرداشت قوانین نافذۀ کشور و امکانات موجود در نظر گرفته شده و از آنها درخواست کرد که بودجۀ ملی را بهخاطر تطبیق پروژه های انکشافی به وقت معین و روند کاری حکومت هر چه سریع تر تصویب کنند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع مجاز است.