صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت داخله: بدون همکاری مردم جلوگیری از حملات انتحاری دشوار است

وزارت داخله: بدون همکاری مردم جلوگیری از حملات انتحاری دشوار است

وزارت امور داخله کشور می گوید که بدون همکاری و هماهنگی مشترک مردم جلوگیری از حملات انتحاری دشوار است.
پس از گذشت سه روز از حمله بالای مرکز فرهنگی تبیان که دهها کشته و زخمی برجا گذاشت، اکنون وزارت امور داخله میگوید که بدون همکاری مردم جلوگیری از اینگونه حملات مشکل است.
به گزارش رادیو آزادی، نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز شنبه 9 جدی، گفت هر چند تدابیر امنیتی اتخاذ شده اما برای جلوگیری از حملات انتحاری و انفجاری به کار مشترک نیاز است.
به گفته وی، به هیچ مسئول امنیتی در مورد اجتماعی که در مرکز فرهنگی تبیان صورت گرفته بود، آگاهی داده نشده بود.
او افزود: "در مورد برگذاری تجمع جوانان در محلی که رویداد صورت گرفت، هیچ گونه هماهنگی با مسئولین امنیتی صورت نگرفته بود، در حالیکه این همکاری میتواند ما را در تامین امنیت کمک کند. متأسفانه حملات انتحاری پیچیدهگی خود را دارد و مشکل است به سادهگی موضوع حل شود تا اینکه همکاری نباشد و نهاد های کشفی و استخباراتی تقویه بیشتر نشود."
این در حالیست که روز پنجشنبه یک حمله انتحاری خونین در مرکز فرهنگی تبیان در غرب شهر کابل صورت گرفت که در نتیجه آن 50 تن کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفت.
از سوی هم شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگویند، تازمانی که ظرفیت نهادهای کشفی بلند برده نشود، جلوگیری از همچو حملات انتحاری ناممکن است.
صالح محمد صالح یک عضو این کمیسیون گفت: "اکنون جنگ استخباراتی در افغانستان جریان دارد و تا زمانیکه نهادهای کشفی ما قوی نشوند و افراد متخصص در آنجا گماشته نشوند، ما نمیتوانیم جلو چنین حملات را بگیریم."
به گفته آقای صالح، در کنار تقویت نهادهای کشفی و استخباراتی باید نیرو های امنیتی وظایف شانرا به صداقت انجام دهند و مردم هم در این زمینه با این نیروها همکاری کنند.