صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یوناما 90 درصد بودجه ثبت‌نام رای دهندگان را می‌پردازد

یوناما 90 درصد بودجه ثبت‌نام رای دهندگان را می‌پردازد

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرده است که برای حمایت از انتخابات مجلس نمایندگان و شورایهای ولسوالیها ، 90 درصد بودجه ثبت نام رایدهندگان را میپردازد.
یوناما روز شنبه نهم جدی با نشر اعلامیهای گفته است که بر اساس توافقنامهای با کمیسیون مستقل انتخابات امضا کرده است، تمویل کنندگان وعده داده اند که 90 درصد از بودجه 28.4 میلیون دالری ثبت نام رای دهندگان را بپردازند. در اعلامیه نوشته شده است: اسکات اسمیت رئیس بخش سیاسی یوناما این توافقنامه را یک قدم مهم در پروسه انتخابات افغانستان دانست و گفت که این اقدام "به نهادهای انتخاباتی اجازه می دهد تا از مرحله برنامه ریزی به مرحله عملیاتی حرکت کنند."
شواری امنیت سازمان ملل متحد از یوناما خواسته است تا مقامهای افغان را در سازماندهی انتخابات حمایت کند و شفافیت، پایداری و فراگیری پروسه انتخابات را تقویت کند.
به نقل از منبع، آقای اسمیت با تاکید بر پیشرفتهای اخیر کمیسیون مستقل انتخابات در جهت مشوره با جناح های سیاسی از همه این جناح ها خواست تا با نهادهای مدیریت انتخاباتی همکاری کنند.
وی گفت: "برگزاری انتخابات موفق به نفع همه افغانها است، اینکه چه کسی برنده می شود، مهم نیست. کمیسیون مستقل انتخابات ثابت کرده است که می تواند به انتقادهای سازنده پاسخ دهد اما این نهاد هم به حمایت جناح های دخیل نیاز دارد."
کمیسیون مستقل انتخابات چندی پیش گفته بود که در مشوره با احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی، حکومت و نهادهای همکار بین المللی بعد از موافقه اکثریت آنها تصمیم گرفت تا ثبت نام رأی دهندگان را با شیوه دستی و به اساس تذکره تابعیت انجام دهد. گفتنی است که بر اساس گزارش کمیسیون مستقل انتخابات، برای برگزاری انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالیها به بودجهای حدود ۲۱۰ میلیون دالر نیاز است.
به گفتهی مقامهای کمیسیون مستقل انتخابات، اکنون ۴۰ میلیون دالر برای برگزاری انتخابات در وزارت مالیه موجود است و مبلغ باقیمانده با کمک تمویل کنندگان خارجی تأمین خواهد شد.
حکومت نیز تاکنون بارها اعلام کرده است که آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات دارد و هیچ مشکلی در برابر برگزاری انتخابات وجود ندارد.