صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون تدارکات ملی نخستین پروژه‌های تولید برق گازی را تایید کرد

کمیسیون تدارکات ملی نخستین پروژه‌های تولید برق گازی را تایید کرد

کمیسیون تدارکات ملی نخستین پروژههای سرمایه گذاری برق گازی و نصب دستگاه تولیدی برق را به ارزش مجموعی 113 میلیون دالر مورد تایید قرار داد.
دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری در اعلامیهای دیروز، یکشنبه 10 جدی، نوشته است که جلسه کمیسیون تدارکات که به ریاست رئیس جمهور غنی و حضور مقامهای عالی رتبه دولتی برگزار شد. در این جلسه، برای نخستین بار دو قرارداد سرمایه گذاری تولید برق گازی شبرغان و دستگاه نصب تولید برق مزار که از سوی وزارت مالیه ارائه شد، مورد تایید قرار گرفت.
پروژه تولید برق گاز شبرغان به ارزش 38.8 میلیون دالر از سوی شرکت «بیات پاور» سرمایهگذاری میشود و پروژه دستگاه تولید برق مزار شریف توسط شرکت غضنفر گروپ و نهاد بینالمللی «آی.اف.سی» به کمک مالی بانک جهانی به ارزش 75 میلیون دالر سرمایهگذاری و تطبیق خواهد شد. کمیسیون تدارکات ملی گفته است که در این دو پروژه، شرکت برشنا، وزارتهای انرژی و آب، معادن و پترولیم و اداره مستقل اراضی نیز دخیل اند.
تطبیق پروژه تولید برق گازی شبرغان در پنج سال در نظر گرفته شده است و این پروژه ظرفیت تولید 40 میگاوات برق را خواهد داشت. همچنین، تطبیق پروژه نصب دستگاه تولید برق مزار شریف برای مدت 20 سال در نظر گرفته شده است که ظرفیت تولید 50 میگاوات برق گازی خواهد داشت.
دفتر مطبوعاتی ارگ گفته است که این پروژهها قبلا از سوی شورای عالی اقتصادی تصویب شده بود و در جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس جمهور غنی نهایی شد. آقای غنی در جلسه تایید این پروژههای برق گازی گفته است که در وضعیت فعلی، سکتور انرژی کشور به شکل جزیرهای عمل میکند و نیاز است تا در دهه جدید، به یک سیستم واحد تغییر کند و همچنین، نقش سرمایهگذاری خصوصی نیز در آن برجسته شود. او گفته است که قیمت برق وارداتی در حال بلند رفتن است و تاکید کرده که توجه جدی به تولیدات انرژی برق در داخل کشور صورت گیرد.  در همین حال، اداره مستقل اراضی در جلسه کمیسیون تدارکات ملی گزارش داده است که این اداره، برای پروژه تولید برق گازی شبرغان،  25 جریب زمین و برای نصب دستگاه تولید برق مزار 100 جریب زمین را در نظر گرفته است.
ارگ ریاست جمهوری گفته است که تاثیرات تطبیق این پروژهها نه تنها در ولایتهای شمالی، که بر اکثر ولایتهای کشور به شمول پایتخت موثر است و از انرژی برق گازی شهروندان اکثر ولایتها مستفید خواهند شد.
همچنین، در کمیسیون تدارکات ملی قرارداد اعمار سرک قیر و کانکریتی قریه اشوبه ولسوالی جبل السراج ولایت پروان و 10 قلم مواد خام برای پایههای آهن کانکریتی شرکت برشنا مورد تایید قرار گرفته است.