صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چهل کارمند ریاست شاروالی هرات به اتهام فساد اداری به سارنوالی معرفی شده‌اند

چهل کارمند ریاست شاروالی هرات به اتهام فساد اداری به سارنوالی معرفی شده‌اند

در سه ماه اخیر دوسیههای بیش از چهل کارمند ریاست شاروالی هرات به اتهام فساد اداری به ریاست سارنوالی معرفی شدهاند.
به گزارش رادیو آزادی، در کنار این سید وحید قتالی شاروال هرات دیروز، یکشنبه 10 جدی،  در یک کنفرانس مطبوعاتی مسئولین قبلی این اداره را متهم به اختلاس میلیونها افغانی و حیف میل کردن ملکیتهای این اداره کرد.
شاروال هرات تأکید کرد که برنامههای جدی را بهخاطر مبارزه با فساد اداری در این اداره به راه انداختهاست.
سید وحید قتالی شاروال هرات در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که بیش از چهل کارمند این اداره را به اتهام فساد اداری به نهادهای عدلی وقضایی معرفی کردهاست.
آقای قتالی همچنان گفت در سالهای اخیر صدها جریب زمین و دهها مارکیت و دوکان از ملکیت های شاروالی از سوی مسئولین اسبق این اداره به فروش رسانده شده و پول آن حیف و میل شدهاست.
او افزود: "تعدادی از جایدادهای ما در سالهای اخیر مفقود شده و ما سرنخهای پیدا کردیم. مارکیتهای مربوط به شاروالی بوده، دو هزار جریب شاروالی هرات فروخته شده است. قبالهها را از مردم بهدست آوردیم که به سراغ آنان میرویم، شاروالی هرات در یکسال، نزدیک به ۸۰۰ هزار لیتر تیل مصرف کرده که این واقعاً غیر واقعی بوده است."
شاروال هرات ادعا میکند که برای از بین بردن فساد اداری در این اداره برنامههای را روی دست دارند.
او افزود: "اطمینان میدهم که در پروژهها، در قراردادها، در تطبیق، روغنیات، ترانسپورت، در مالی و اداری، خدمات و بخشهای دیگر فساد صورت نمیگیرد."
اداره محلی هرات از برنامه ریاست شاروالی بهخاطر مبارزه با فساد اداری اعلام حمایت کرده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات تأکید میکند که با عاملان فساد برخورد قانونی میکنند.
او افزود: "مقام ولایت هرات به تمام معنی از هرگونه اقدام که منجر به برچیدن فساد باشد، در تمام سطوح حمایت میکند و حامی جدی شاروال جدید در راستای مبارزه با فساد است. در عین زمان تعهد ما در برابر مردم این است که با عاملان فساد در هر سطحی که باشند برخورد میشود." مسئولین اسبق ریاست شاروالی متهم به میلیونهای افغانی اختلاس از عواید این اداره هستند.
حالا سید وحید قتالی شاروال فعلی هرات میگوید شماری از افراد فساد پیشه در این اداره را به سارنوالی معرفی کرده و تلاشها بهخاطر شناسایی افراد دیگر را در دستور کار دارد.
فرهاد نیایش شاروال اسبق هرات بهخاطر دست داشتن درفساد گسترده اداری به زندان پلچرخی زندانی شده و شماری از همکاران آن که متهم به قضایای فساد بزرگ در این اداره بوده اند از افغانستان فرار کرده اند.