صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نی: 2017 خونین‌ترین سال برای خبرنگاران در تاریخ کشور بوده است

نی: 2017 خونین‌ترین سال برای خبرنگاران در تاریخ کشور بوده است

افغانستانما: دفتر نی، حمایت کنندهی رسانههای آزاد افغانستان در ساعات پایانی سال 2017 میلادی اعلام کرد که این سال، خونینترین سال برای رسانهها و خبرنگاران در تاریخ کشور ثبت شد.
این نهاد دیروز، یکشنبه 10 جدی، در خبرنامهای که منتشر کرد نوشت: « سال 2017 میلادی با 21 شهید؛ خونینترین سال برای رسانههای افغانستان در تاریخ کشور ثبت شد.»
بر بنیاد خبرنامهی دفتر «نی» ماه می سال 2017 میلادی، خونینترین ماه برای خبرنگاران و رسانههای کشور بوده که در این ماه 9 خبرنگار جانهای شان را از دست داده و 16 خبرنگار و کارمند رسانهای دیگر زخمی شدهاند.
در خبرنامه آمده است، ماه دسامبر یکی دیگر از ماههای خونین در این دفتر ثبت شده که 7 خبرنگار کشته و 18 تن دیگر زخمی شدهاند.
دیدبان رسانههای دفتر «نی» ماه جون را آرامترین ماه برای خبرنگاران ثبت کرده است؛ در حالیکه در این ماه نیز یک واقعهی خشونتآمیز دیگر در برابر خبرنگاران صورت گرفته است.
دفتر نی شمار زخمیهای جامعه رسانهای کشور در سال 2017 میلادی را 41 تن اعلام کرده است. براساس خبرنامه، این رقم زخمیان «ده برابر بیشتر از تعداد زخمی شدگان سال 2015 میلادی است.» نی اعلام کرده که در جریان سال 2017 میلادی، 166 مورد خشونت در برابر خبرنگاران و رسانهها در این دفتر به ثبت رسیده است. در خبرنامه آمده: «در حالیکه در سال 2015 میلادی 95 مورد خشونت، در سال 2014 میلادی 125 مورد و یک سال قبل از آن 76 مورد بوده است.»
خبرنامه میافزاید که بهطور میانگین در سال 2017 میلادی در هر ماه تقریبأ دو کارمند رسانهیی به قتل رسیده و بیشتر از سه تن دیگر زخم برداشتهاند.
براساس آخرین خبرنامه‌‎ی سال 2017 میلادی دفتر نی، از سال 2001 تا کنون بیش از 85 خبرنگار و کارمند رسانهای در کشور جانهای شان را از دست دادهاند. این دفتر همچنان اعلام کرده که از همان سال تا پایان سال 2017 میلادی، 1204 مورد خشونت در برابر روزنامه نگاران و رسانهها در کشور اتفاق افتاده است.
همچنان براساس سنجش نهاد حمایت کنندهی رسانههای آزاد افغانستان، در طول بیشتر از 16 سال گذشته، به طور میانگین در هر پنج روز یک خبرنگار و یا کارمند رسانهای مورد خشونت قرار گرفته که با این حال در هر 79 روز یک خبرنگار یا کارمند رسانهای کشته شده است. دفتر نی آمار ثبت شده از خشونتها علیه خبرنگاران در سال 2017 میلادی را تکان دهنده خوانده و از حکومت خواسته تا با استفاده از هر ابزار قانونی، از بروز خشونتها علیه خبرنگاران و رسانهها پیشگیری کند.