صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قطع برق وارداتی ترکمنستان به چهار ولایت کشور

قطع برق وارداتی ترکمنستان به چهار ولایت کشور

مسئولان شرکت برشنا میگویند که ترکمنستان به دلیل ختم قرارداد و عدم توافق به دلیل افزایش صد در صدی قیمت برق، جریان برق خود را به ولایتهای هرات، سرپل، جوزجان و فاریاب قطع کرده است.
وحیداحمد کامرانی رئیس شرکت برشنا در ولایت هرات، دیروز دوشنبه 11 جدی، به خبرنگاران گفت که کشور ترکمنستان ساعت 11 و نیم شب آخر سال 2017، جریان برق را به ولایت هرات و شمار دیگر ولایتهایی که از این برق مستفید میشدند، قطع کرد. به گفته او، دلیل قطع برق به این ولایتها عدم توافق بر سر نرخ برق است.
او افزود که شرکت برشنا از یک ماه به این سو با کشور ترکمنستان برای تمدید قرارداد مذاکره کرد؛ اما این کشور تاکید بر افزایش صد درصدی قیمت برق دارد. مطابق با قرارداد، قیمت هر کیلووات دو سنت دالر آمریکایی است. به گفته مسئولان برشنا، کشور ترکمنستان خواهان افزایش قیمت هر کیلووات برق از دو سنت دالر آمریکایی به 4 سنت شده که از سوی آنان رد شده است.
در همین حال، شرکت برشنا در کابل گفته است به دلیل عدم توافق کشور ترکمنستان اخطاریه قطع برق را فرستاده بود و به همین خاطر جریان برق بر ولایتهای هرات، جوزجان، فاریاب و سرپل قطع شده است.
وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا میگوید که مردم توان پرداخت قیمت برق را ندارند و به همین خاطر این شرکت به کشور ترکمنستان فشار خواهند آورد تا قیمت برق را بلند نبرد. در همین حال، مسئولان این شرکت وعده کرده اند که مشکل برق ترکمنستان را تا یک ماه دیگر حل خواهند کرد.
شرکت برشنا گفته است که تا حل شدن این مساله و قرارداد دوباره با ترکمنستان، مشکل برق ولایت هرات از برق وارداتی کشور ایران و مشکل برق ولایتهای جوزجان، فاریاب و سرپل از طریق برق وارداتی تاجیکستان و ازبکستان حل خواهد شد.