صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

۱۵۰۰ قلم مواد تعلیمی و صحی در غور و هرات توزیع گردید

۱۵۰۰ قلم مواد تعلیمی و صحی در غور و هرات توزیع گردید

موسسه خیریه جام غور بیشتر از ۱۵۰۰ قلم مواد غیر غذایی، صحی و تعلیمی را برای نهادهای صحی و تعلیمی، شاگردان مکاتب، محصلان، نهادهای اجتماعی و فرهنگی، نیازمندان و افراد دارای معلولیت در ولایات غور و هرات توزیع کرد.
به گزارش پژواک، حمیدالله ژواک رییس موسسه خیریه جام غور می گوید که این مواد به همکاری نهادهای خیریه تعلیمی و صحی کشور دوست دنمارک با تلاش های عبدالقادر علم مسوول موسسه ریبلد اید Rebuild Aid یا نهاد بازسازی و کمک تهیه و تدارک شد و بعدا برخی از این مواد در ولایت هرات و برخی دیگر در ولایت غور توزیع گرديد.
وى افزود که مواد بخش صحت شامل تخت و دوشک مریضان، کمک های اولیه صحی، مواد طبی اتاق عاجل، چوکی مریضان و چوکی تشناب، گده های کاغذ دست پاک، ویلچیر و عصاچوب، عینک نمره یی، چوکی اطفال و همچنان مواد بخش معارف از قبیل الماری، میز و چوکی به سایز های مختلف، کمپیوتر دسکتاب، تخته های سفید، بستره خواب و خیمه بود که برای نهاد های صحی، تعلیمی، اجتماعی-فرهنگی و افراد نیازمند بر بنیاد درخواست ها و نیازمندی های شان توزیع گردید.
او علاوه کرد که این مواد برای کلینیک های صحی نقشی ولسوالی دولینه، زرنی ولسوالی تیوره، گرمآب لعل، اتحادیه نرسنگ فیروزکوه، ماهنامه هیس، رادیو سرحد، اتحادیه خبرنگاران، انستیتیوت علوم صحی نعمان در فیروزکوه، مدرسه جامع العمر، دارالحفاظ محمد رسول الله؛ دفتر حرکت راه و روشنی، مکتب نسوان عاشقان تیوره، لیسه سلطان علاو الدین غوری، نهاد اجتماعی ملالی جمشیدی، شاگردان مکاتب، محصلان، افراد دارای معلولیت و ده ها فرد نیازمند توزیع گردید.
عبدالقادر علم رئیس موسسه ریبلد اید Rebuild Aid و همآهنگ کننده این کمک ها می گوید که هدف آنان سهیم شدن در کارهای خیر و رفع نیازمندی های اولیه بخش های صحت و معارف و همچنان همکاری با نهادهای مدنی در حوزه غرب است که در تفاهم با ادارات ذیربط فعالیت های آنان در داخل افغانستان تنظیم میگردد.
به نقل از علم، روند کمک رسانی موسسه ریبلد اید Rebuild Aid   قرار است به زودی به ولایات بادغیس و فراه نیز گسترش یابد تا آنان بتوانند در رفع نیازمندی های صحی و تعلیمی حوزه غرب سهیم باشند.