صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت معادن قرارداد استخراج معدن نمک ولایت هرات را با یک شرکت خصوصی امضا کرد

وزارت معادن قرارداد استخراج معدن نمک ولایت هرات را با یک شرکت خصوصی امضا کرد

وزارت معادن و پترولیم قرارداد استخراج معدن نمک رسوبی ولسوالی غوریان ولایت هرات را با یک شرکت خصوصی به نام «شرکت نمک ناصر امید» امضا کرد.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم دیروز سه شنبه 12 جدی، پیش از امضای این قرارداد گفت که قرار است سالانه 25 هزار تُن نمک از معدن نمک رسوبی ولسوالی غوریان، از سوی شرکت نمک ناصر امید استخراج شود.
خانم نهان گفت که این شرکت با استخراج هر تن نمک، 1065 افغانی حق استخراج را به دولت خواهد داد که سالانه 26 میلیون میشود. گفتنی است که این معدن در گذشته از سوی شرکت «قیوم قانع» با پرداخت 126 افغانی حق استخراج در هر تُن، استخراج میشد. میزان درآمد سالانه دولت از این قرارداد به حدود 3 میلیون افغانی میرسید.
سرپرست وزارت معادن گفت که شرکت ناصر امید برای استخراج معدن نمک ولسوالی غوریان هرات، 400 هزار دالر آمریکایی سرمایه گذاری میکند که براساس قرداد، این شرکت برای ارائه خدمات اجتماعی 70 هزار دالر، برای ساخت یک کلینیک 25 هزار و برای حفاظف و بهبود محیط زیست 30 هزار دالر در لسوالی غوریان به مصرف خواهد رسانید.
در همین حال، شرکت ناصر امید گفته است که با آغاز کار استخراج نمک ولسوالی غوریان، دو هزار نفر نیز مشغول کار خواهند شد. بصیر احمد نماینده این شرکت حین امضای قرارداد گفت که این شرکت برای تولید نمک آیودین دار متعهد است و مطابق با قانون و قرارداد، کار استخراج معدن نمک را پیش خواهد برد.
پیشتر شورای عالی اقتصادی اعلام کرد که میزان استخراج نمک ولایت هرات افزایش خواهد یافت. براساس تصویب شورای عالی اقتصادی حدود 74 هکتار معدن نمک رسوبی ولسوالی غوریان به اعلام داوطلبی گذاشته شده بود که از میان تمام شرکتهای داوطلب شرکت ناصر امید برنده اعلام شد.