صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی شماری از نمایندگان مجلس از حذف بودجه ساخت چند بند آب در مناطق مرکزی

نگرانی شماری از نمایندگان مجلس از حذف بودجه ساخت چند بند آب در مناطق مرکزی

افغانستانما: برخی از نمایندگان ولایتهای مرکزی کشور از حذف چند بند آبی در ولایتهای مرکزی کشور از بودجه سال مالی 97 اظهار نگرانی کردند و آن را خلاف قانون اساسی کشور دانستند.
جمالالدین فکوری بهشتی، نماینده ولایت بامیان در مجلس به روزنامهی «افغانستانما» گفت که قرار بود 20 بند آب در 20 ولایت در بودجه سال آینده شامل شود اما وقتی که پیشنهاد به تدارکات ملی رفت، رئیس جمهور آن را خط زده است.
آقای بهشتی، اضافه کرد که این بندها در ولایتهای بامیان، دایکندی، غور، بادغیس و بدخشان موقعیت داشته که توسط رئیس جمهوری حذف شده است.
این نماینده مردم بامیان در مجلس همچنین گفت که این موضوع با علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب مطرح شده اما او گفته است که "زورم نمیکشد."
این عضو مجلس تصریح کرد که اگر این اقدام صورت گرفته باشد، یک "ظلم فاحش" است و قانون اساسی نیز زیر پا گذاشته میشود.
اسدالله سعادتی، نماینده ولایت دایکندی در مجلس نیز گفت که وقتی که موضوع بندها از تدارکات ملی به ریاست جمهوری رسیده است، رئیس جمهور گفته بودجه برای ساخت آن وجود ندارد.
آقای سعادتی اما افزود که ما هنوز به سند موثقی دست نیافتهایم ولی در تلاش هستیم تا بدانیم که چنین اقدامی از سوی رئیس جمهوری صورت گرفته یا خیر؟
این عضو مجلس تعداد بندهایی که رئیس جمهوری از فهرست خط زده را 4 بند عنوان کرد که در ولایتهای دایکندی، بامیان، بادغیس و غور است. آقای سعادتی گفت که اگر این کار صورت گرفته باشد، یک اقدام تبعیض آلود است و یک ستم تاریخی علیه مردم مناطق مرکزی محسوب خواهد شد.
به گفته وی، مناطق مرکزی منابع سرشار آبی دارند و از سوی دیگر ساخت بند میتواند بر معیشت مردم که متکی به زراعت است، کمکهای زیادی کند.
رود هلمند از رودهای پر آب کشور است که از دامنه های غربی کوه پغمان و بهسود، پنجاب در بامیان و ولایت دایکندی سرچشمه میگیرد و به خارج از کشور میرود.