صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در ۱۲ ولایت برای مهاجرین و بیجاشدگان اشتغالزایی مى شود

در ۱۲ ولایت برای مهاجرین و بیجاشدگان اشتغالزایی مى شود

اتحادیه اروپا، ۱۳ میلیون یورو را به منظور اشتغال زایی و کمک به بهبود وضعیت زندگی مهاجرین و بیجاشدگان افغان، در سه سال آینده اختصاص داده است.
به گزارش پژواک، تفاهمنامه این کمک مالی، دیروزدر کابل میان وزیران کار، امور اجتماعی و مهاجرین، با نماینده کمیته مهاجرت دنمارک( (DRC به عنوان مجری پروژه و با حضور نماینده دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان، به امضاء رسید.
فیض الله ذکی وزیر کار و امور اجتماعی گفت که بر اساس این تفاهمنامه که ارزش آن به ۱۳ میلیون یورو میرسد، به مهاجرینی که به کشور برگشتهاند و بیجاشدگان داخلی، آموزشهای فنی داده میشود.
به گفته وی، ۷۲۰۰ تن تحت پوشش این برنامه قرار میگیرند و این افراد، در پایان دوره آموزشی ابزار کار دریافت میکنند و زمینۀ کار برای آنان فراهم میگردد.
ذکی خاطر نشان کرد که این برنامه، از اکنون روی دست گرفته شده و از سوی کمیته مهاجرت دنمارک و بنیاد آغا خان در ولایات کابل، کندهار، لغمان، تخار، نورستان، کنر، ننگرهار، هلمند، پروان، بامیان، بدخشان و بلخ عملی میشود و سه سال دوام میکند.
سومیترا موکرجی نماینده کمیته مهاجرت دنمارک، با ابراز خرسندی از آغاز این برنامه گفت که هدف از اجرای آن، بهبود وضعیت زندگی مردم در افغانستان و جلوگیری از مهاجرت است.
سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان گفت در سال گذشته میلادی، (۲۰۱۷) ۶۰۰ هزار مهاجر افغان به کشور برگشتهاند که از آن جمله، یک هزار تن به شکل داوطلب و ۸۰۰ تن نیز به طور اجباری از کشورهای اروپایی اخراج شدهاند.
وی افزود که در سال ۲۰۱۶ وزارت امور مهاجرین، تفاهمنامه یی را به منظور جذب ۷۸ میلیون یورو کمک برای افغانستان، با اتحادیه اروپا به امضا رساند.
به گفته وزیر امور مهاجرین، ۱۸ میلیون این کمک مالی، قبل از این به سازمان بین المللی مهاجرت داده شده، ۱۳ میلیون یورو، امروز بر اساس این تفاهمنامه پرداخت شده است و متباقی آن از طریق وزارت مالیه در بودجه افغانستان افزوده خواهد شد.
مقامهای حکومت، شمار مهاجرین افغان در جهان را حدود شش میلیون تن برآورد کردهاند که در ۵۲ کشور جهان به ویژه ایران و پاکستان زندگی میکنند. حدود ۳۰۰ هزار مهاجر افغان هم به اروپا رفتهاند، که بخش عمدۀ آنها مربوط به سالهای اخیر میباشد.
افزون براین، برآورد می شود که بیش از یک میلیون تن نیز به دلیل جنگ و ناامنی و مشکلات اقتصادی در کشور بیجاشدهاند.