صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عملیات طوفان صحرا برای پاکسازی غزنی از وجود طالبان راه‌اندازی شد

عملیات طوفان صحرا برای پاکسازی غزنی از وجود طالبان راه‌اندازی شد

افغانستان‌‌ما: یک عملیات بزرگ تصفیوی به هدف پاکسازی مرکز و ولسوالیهای غزنی از وجود طالبان، از سوی نیروهای زمینی و هوایی کشور در آن ولایت راهاندازی شده است.
دفتر رسانههای ولایت غزنی دیروز چهارشنبه 13 جدی، با فرستادن خبرنامه ای به رسانهها نوشته که این عملیات روز سه شنبه 12 جدی، در چوکات خالد زیر نام «طوفان صحرا» آغاز شده و تا پاکسازی کامل مناطق تحت اداره گروههای هراسافگن ادامه خواهد داشت.
اعلامیه میافزاید هدف از راهاندازی این عملیات نیروهای امنیتی، از بین بردن مراکز و پایگاههای گروههای تروریستی در بخشهای مختلف این ولایت میباشد.
بر بنیاد اعلامیه دفتر رسانههای ولایت غزنی، از آغاز این عمیلیات تاکنون روستاهای اسفند، جبار، زلزله، نوغی، شهباز، مُشک، نیازی و کیچه قلعه که مربوط به مرکز میشوند و همچنان مناطق «کوک و دلیل» ولسوالی اندر از وجود گروههای مخالف پاکسازی شده است.
همچنان طی این عملیات که تازه آغاز شده و در آن نیروهای هوایی نیز شرکت دارند، در نتیجهی درگیریها میان طالبان و نیروهای امنیتی در قریههای «کوک و دلیل» ولسوالی اندر غزنی 3 تن از اعضای گروه طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدهاند. در اعلامیه آمده که در این درگیری 3 عراده موترسایکل و شماری از جنگافزارهای این گروه نیز از بین برده شده است. غزنی در مرکز کشور از ولایتهایی است که گروه طالبان در برخی از ولسوالیهای آن حضور گسترده دارند و در سال روان خورشیدی حملات مرگباری را بر تأسیسات دولتی و نظامی انجام دادهاند.
در ولسوالیهای اندر، گیلان، قرهباغ، ناوه و برخی دیگر ولسوالیهای غزنی همواره گروه طالبان بیشترین تحرکات خود را انجام دادهاند. اما با راهاندازی این عملیات، مسئولان محلی غزنی اظهار امیدواری کردهاند که نیروهای امنیتی بتوانند تمامی بخشهایی را که طالبان در آن حضور دارند، دوباره تصرف کنند تا از وجود این گروه پاکسازی شود.
بر بنیاد خبرنامه، در عملیات طوفان صحرا در کنار کوماندوهای اردوی ملی، نیروهای هوایی و همچنان صدها تن از سربازان قول اردوی 203 تندر نیز اشتراک کردهاند که از سوی جنرال شعورگل فرمانده این قول اردو در زون جنوب شرق کشور، رهبری میشود.
این عملیات در حالی به هدف از بین بردن مراکز و پایگاههای گروه طالبان در ولایت غزنی راهاندازی میشود که براساس گزارشها از چند روز به این طرف به دلیل ناامنیها و تحرکات طالبان، مسیر ولسوالی قرهباغ- غزنی به روی مسافران بسته میباشد.