صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ریاست عمومی امنیت ملی اعضای یک شبکه داعش را در کابل بازداشت کرد

ریاست عمومی امنیت ملی اعضای یک شبکه داعش را در کابل بازداشت کرد

افغانستانما: ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرده که 13 عضو گروه تروریستی داعش را که دارای ارتباطات داخلی و خارجی بودند، در شهر کابل دستگیر کرده است.
دفتر مطبوعاتی امنیتملی دیروز، چهارشنبه 13 جدی، با نشر یک خبرنامه نوشته است که این تروریستان شهروندان خارجی و داخلی هستند و قصد داشتند که حملاتی را در شهر کابل سازماندهی کنند.
ریاست عمومی امنیت ملی همچنین ویدیویی از اعضای این گروه و تجهیزات آنها را در صفحه رسمی فیسبوک خود نشر کرده و در آن علاوه بر سایر تجهیزات، یک اسپایدر کمیرا( کامرهای که همانند یک طیاره بیسرنشین عمل میکند و با پرواز به ارتفاع بلند تصویر میگیرد) نیز دیده میشود. علاوه بر آن در این ویدیو چندین میل اسلحه، انواع واسکتهای انتحاری، پرچم گروه تروریستی داعش، انواع سی.دیهای تبلیغاتی و کتاب در آن وجود دارد.
شورای امنیت ملی کشور حدود یک و نیم سال پیش، استفاده از اسپایدر کمیرا را ممنوع اعلام کرده و به رسانهها گفته بود که به دلیل محلوظات امنیتی از این نوع کامره استفاده نکنند.
گروه تروریستی داعش طی یک سال گذشته چندین حمله انتحاری را در شهر کابل سازماندهی کرده است که در این حملات صدها غیرنظامی کشته شدهاند.