صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بيش از ١٥٠ مرکز راي‌دهى در هرات با تهديدات امنيتى مواجه است

بيش از ١٥٠ مرکز راي‌دهى در هرات با تهديدات امنيتى مواجه است

دفتر ولايتى کميسيون مستقل انتخابات در ولايت هرات اعلام کرد که از جمله ٤٨٠ مرکز رايدهى دراين ولايت، ٣٥٠ مرکز آن ارزيابى شده که بيش از ١٥٠ مرکز رايدهى با تهديدات امنيتى روبه رو مى باشد.
داوود صديق زاده مسوول دفتر ولايتی کميسيون مستقل انتخابات، در هرات که دیروز در يک نشست مشورتى صحبت مى کرد، گفت که مراکز رايدهى که باتهديدات امنيتى مواجه اند، در ولسوالى هاى فارسى، شيندند و غوريان موقعيت دارند.
به گزارش پژواک، موصوف ناامنى را جدى ترين چالش براى ارزيابى مراکز رايدهى در ولايت هرات خوانده گفت که از مجموع ٤٨٠ مرکز رایدهی در ولايت هرات، آنان توانسته اند بيش از ٣٥٩ مرکز را ارزيابی کنند.
به گفته او، به دليل تهديدات  امنيتى در ولسوالی فارسی، کارمندان ساحوی کميسيون انتخابات نتوانستند که مرکز راهیدهی را مورد ارزيابی قرار دهند.
سيد اشرف سادات فعال مدنی در هرات، در اين نشست از حکومت خواست تا در زمينه برگزاری انتخابات گام های عملی بردارد.
او از نهادهای امنيتی اين ولایت نیيز خواست تا در زمينه ارزيابی مراکز رایدهی، به منظور متوازن سازی اين مراکز با مسوولان ساحوی کميسيون انتخابات همکاری کنند.
در همين حال، جيلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت که نيروهای امنيتی، مصمم اند تا امنيت مراکز رای دهی را تأمين کنند و هم اکنون تلاش ها در راستای تأمين امنيت بهتر اين مراکز جريان دارد.
کميسيون مستقل انتخابات  ۱۶ سرطان سال ۱۳۹۷ را به عنوان زمان برگزاری انتخابات ولسى جرگه و شوراهای ولسوالی هاتعيين نموده است.