صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد دوساله آبرسانی را با یونیسف امضا کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد دوساله آبرسانی را با یونیسف امضا کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات، قرارداد برنامه آبرسانی را برای سالهای 2018 و 2019 با اداره یونیسف (صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان) به امضا رساند. این برنامه که در اکثر ولایتهای کشور در دو سال آینده تطبیق میشود، به ارزش مجموعی بیش از 43 میلیون دالر از سوی اداره یونیسف تمویل خواهد شد.
مجیبالرحمان کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات، دیروز یکشنبه 17 جدی، پیش از امضای این قرارداد به رسانهها گفت که در دو سال آینده با تطبیق این پلان، یک میلیون و 800 هزار نفر به خدمات آبرسانی صحی در روستاها دسترسی پیدا میکنند و حدود یک میلیون و 500 هزار نفر دیگر در حالتهای اضطرار از خدمات آب و حفظ الصحه مستفید خواهند شد.
این پلان دو ساله آبرسانی، قرار است در ولایتهای فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، زابل، ارزگان، خوست، پکتیکا، پکتیا، بامیان، دایکندی، کاپیسا، ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، هرات، بادغیس و غور تطبیق شود. وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که با تطبیق این پلان، دسترسی باشندگان روستاها به آب صحی،  از 53 درصد به 73 درصد افزایش خواهد یافت.
وزیر احیا و انکشاف دهات میگوید که در تطبیق این پلان سه وزارت سکتوری صحت، معارف و احیا و انکشاف دهات سهیم اند و پروژه آبرسانی در قریهها، مکتب و کلنیکها تطبیق خواهد شد که ارزش آن به 43 میلیون و 295 دالر آمریکایی میرسد.
او افزود که در سال روان میلادی، از جمله تمام هزینه تطبیق پروژههای آبرسانی، 21 میلیون و 415 هزار دالر موجود است و مبلغ 21 میلیون و 880 میلیون دالر دیگر آن در دسترس اداره یونیسف قرار ندارد و امکان دارد در جریان سال از طریق تمویل کنندگان به دسترس یونیسف قرار گیرد.
تطبیق پروژههای آبرسانی برای اکثر ولایتها شامل بودجه انکشافی دولت میشود. وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که از مجموع پول هزینه شده برای تطبیق این پروژهها، بیش از 22 میلیون دالر آن برای سال جاری میلادی اختصاص یافته است. به گفته این وزارت، برای اعمار 150 شبکه آبرسانی که شامل 1200 نقطه آبی است، حدود 5 میلیون و 300 هزار دالر در نظر گرفته شده است .
همچنین، برای تطبیق برنامه حفظ الصحه حدود 6 میلیون و 300 هزار دالر اختصاص یافته است که برای 500 قریه در ولایتهای مختلف در نظر گرفته شده است. وزیر احیا و انکشاف دهات افزود که برای ظرفیت سازی، ارتباطات، کیفیت آب و حالات اضطرار و پاسخی دهی به آن، بیش از 10 میلیون و 500 هزار دالر آمریکایی در نظر گرفته شده است که سه وزارت در تطبیق آن سهیم اند.
در کنار این، اداره یونیسف در جریان دو سال تطبیق این برنامه آبرسانی، برنامههای آموزشی را برای انجینیران و ارتقای ظرفیت آنان در بخش های سروی و دیزاین در نظر گرفته است و گفته می شود که برنامه های آموزشی انجینیران از طریق ریاست آبرسانی اجرا خواهد شد. همچنین در بخش کنترل کیفیت آب نیز برنامههای آموزشی از سوی ریاست آبرسانی برگزار خواهد شد.
گفته میشود که حدود 47 درصد مناطق دور دست و روستاهای کشور به آب صحی دسترسی ندارند؛ اما مجیبالرحمان کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات میگوید که در دو سال آینده یکی از اولویتهای این پلان، زیر پوشش قراردادن روستاها و ولسوالیهایی است که در آن مردم کمتر به آب صحی دسترسی دارند. او گفت که در مناطقی که هنوز فلج اطفال وجود دارد، تطبیق این برنامه در اولویت است.
اداره یونیسف که چندین سال است برای حمایت از اطفال در افغانستان فعالیت دارد، همواره در کنار وزارتهای سکتور حضور داشته و کودکان را حمایت کرده و از وضعیت بد آنان سالانه گزارش ارائه کرده است.
ادیل خضر نماینده اداره یونیسف دیروز در مراسم امضای این قرارداد گفت که این اداره در کنار دولت خواهد بود و از برنامههای دولت برای بهتر شدن وضعیت کودکان در کشور حمایت خواهد کرد. به گفته او، حکومت و دیگر ادارهها تلاش به خرج دهند تا مردم به آب صحی دسترسی پیدا کنند.
او افزود که اداره یونیسف در همکاری با حکومت در بخش رساندن آب صحی و فراهم کردن خدمات حفظ الصحه به شکل مشترک کار خواهد کرد.