صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور به شاروال کابل: مردم برنامه‌های عملی برای رفع مشکلات ترافیکی کابل می‌خواهند

رئیس جمهور به شاروال کابل:  مردم برنامه‌های عملی برای رفع مشکلات ترافیکی کابل می‌خواهند

رئیس جمهور غنی در جلسه شورای عالی اقتصادی روی مشکلات ترافیک شهر کابل صحبت کرده و به شاروالی کابل دستور داده است که تا دو هفته دیگر طرحی برای حل مشکلات ترافیک در پایتخت، ارائه کند.
آقای غنی دیروز، یکشنبه 17 جدی، به شاروال کابل که طرح پارکینگهای کنار جاده را برای کاهش ازدحام ترافیکی در کابل به شورای عالی اقتصادی ارائه کرده، گفته که" مردم کابل برنامههای عملی برای رفع مشکلات ترافیکی میخواهند." رئیس جمهور همچنین درباره ارائه طرح ایجاد پارکینگهای کنار جاده که از سوی شاروالی کابل ارائه شده گفته که" هنوز در مرحله تصمیمگیری قرار نداریم و باید مدلهای مختلف در این زمینه مورد مطالعه قرار گیرند."
آقای غنی همچنین در این جلسه گفته است که انتقال 34 اداره دولتی به منطقه دارالامان میتواند روی کاهش ازدحام ترافیک شهر کابل مؤثر واقع شود و اقداماتی در این زمینه روی دست گرفته شده است.
ازدحام ترافیک در کابل پایتخت، یکی از موضوعاتی است که همه روزه شهروندان از آن شکایت میکنند. مردم بخشهای مختلف شهر از راه بندان و ترافیک سنگین هر روز در شبکههای اجتماعی مینویسند و از مسئولین میخواهند که به این موضوع رسیدگی کنند.
با وجود اینکه مسئولین شهرداری کابل بارها وعده کردهاند که به این موضوع رسیدگی میکنند، اما تا هنوز هیچ تغییری در وضعیت ترافیک شهر کابل بوجود نیامده است.
بطور نمونه، شاروالی کابل وعده کرده بود که برای کاهش ازدحام ترافیک در ناحیه سیزده شهر کابل، کار اعمار چندین سرک فرعی را در اوایل سال جاری خورشیدی آغاز میکند، اما اکنون که در فصل آخر سال قرار داریم، هنوز کار اعمار این سرکها آغاز نشده و هیچ تغییری در وضعیت ترافیک ناحیه سیزدهم شهر کابل نیامده است.
به همینگونه، هیچ برنامهای برای کاهش ترافیک سنگین در نواحی دیگر شهر کابل روی دست گرفته نشده است و مردم ساعتها وقت را در ترافیک سنگین سپری میکنند.
چندی پیش سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز از  عملکرد شاروالی کابل ابراز نارضایتی کرده بود و گفته بود که شاروالی کابل در رسیدگی به مطالبات مردم و تطبیق پروژههای دارای اولویت، موفق نبوده است.
با وجود اینکه رئیس جمهور به شاروال کابل دستور داده که تا دو هفته دیگر طرحی برای حل معضل ترافیک در کابل ارائه کند، اما شهروندان کشور به این باورند اراده لازم برای کاهش مشکلات ترافیکی وجود ندارد و این طرحها تا زمانی که عملی نشود، نمیتواند برای بهبود وضعیت ترافیک در پایتخت مؤثر واقع شود.