صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون تدارکات ملی قرارداد شبکه توزیع برق 220 کیلو ولت دوشی - بامیان را تأیید کرد

کمیسیون تدارکات ملی قرارداد شبکه توزیع برق 220 کیلو ولت دوشی - بامیان را تأیید کرد

کمیسیون تدارکات ملی قرارداد شبکه توزیع برق 220 کیلوولت از دوشی تا ولایت بامیان را تایید کرد.
ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیهای دیروز دوشنبه 18 جدی، نوشته است که در کمیسیون تدارکات ملی، پنج قرارداد به ارزش 2.3 میلیار دالر، به شمول لین برق 220 کیلوولت دوشی - بامیان به گونه مشروط مورد تایید قرار گرفت.
در اعلامیه آمده است: «کمیسیون تدارکات ملی همچنان دو بخش دیگر شبکۀ برق دوشی الی بامیان را جهت مذاکرۀ قیمت، حصول اطمینان از اسناد واصله شرکتها و اخذ عدم اعتراض تمویل کنندۀ پروژه (بانک انکشاف آسیایی) اعاده کرد.» این کمیسیون وزارت مالیه را موظف کرده است تا با تمویل کننده پروژه به تماس شود و تا یک هفته دیگر نتیجه آن را به کمیسیون گزارش دهد.
پروژههایی که در کمیسیون تدارکات ملی مورد تایید قرار گرفتند شامل، توزیع لین برق 220 کیلوولت از دوشی تا بامیان، پروژه تادیه معاشات از طریق موبایل، اعمار تعمیر لابراتوار کیفیت دوا و محصولات صحی ولایت هرات، تدارک تیل مورد نیاز اداره مرکزی و قطعات نظامی ریاست عمومی امنیت ملی و تهیه سیستم تلفن های PBX   و CISCO برای ریاست ستر درستیز وزارت دفاع میشود.
در کنار تایید قرارداد این پروژهها، کمیسیون تدارکات ملی قرارداد دو قلم تیل مورد نیاز حفظ و مراقبت سالنگ ها را تا 15 درصد نیز مورد تایید قرار داد؛ اما قرارداد ساخت سرک کابل - لوگر به طول 7 کیلومتر مورد تایید قرار نگرفت.
یک سال پیش پروژه توزیع لین برق 220 کیلوولت دوشی - بامیان میان شرکت برشنا و بانک انکشاف آسیایی به امضا رسید. در مراسم امضای این قرارداد، وزیر انرژی و آب گفته بود که این پروژه به زودی عملی خواهد شد و در مرحله نخست بیست هزار خانواده از آن مستفید خواهند شد.
در همین حال، قدرت الله دلاوری رئیس اجرائی شرکت برشنا در این مراسم گفته بود که پروژه انتقال برق 220 کیلوولت تا ماه دوم و سوم سال 2018 تکمیل خواهد شد؛ اما تاکنون کار ساخت سب ستیشنهای این پروژه آغاز نشده است.