صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امنیت ملی: سیاستمداران ازاظهارات غیرمسئولانه پرهیزکنند

امنیت ملی: سیاستمداران ازاظهارات غیرمسئولانه پرهیزکنند

ریاست عمومی امنیت ملی در واکنش به سخنان سید حامد گیلانی، رهبر حزب محاذ ملی اسلامی افغانستان، از سیاست مداران کشور خواسته از اظهارات غیرمسئولانه که بر خلاف منافع ملی و به نفع دشمنان ما است، پرهیز کنند.
این ریاست روز دوشنبه 18 جدی با نشر خبرنامهای نوشته است که "اظهاراتی که در جلسه روز شنبه مورخ ۱۶ جدی، صورت گرفت، اظهارات غیرمسئولانه و ناشی از عدم اطلاعات دقیق است."
در خبرنامه آمده است که اطلاعات موثق ریاست عمومی امنیت ملی بیانگر آن است که رهبران طالبان و سایر گروپ های تروریستی در آنطرف خط دیورند و در شهرهای بزرگ پاکستان حضور دارند و از همان مراکزشان علیه دولت و مردم افغانستان عملیاتهای تروریستی را سازماندهی و هماهنگی میکنند. سید حامد گیلانی، رهبر حزب محاذ ملی اسلامی افغانستان، روز شنبه در جلسهای که با حضور دهها عالم دینی از سراسر کشور برگزار کرده بود، مدعی شد که رهبران طالبان در داخل افغانستان بسر میبرند و گفت: «آن آوازهها را دیگر نمی پذیرم که میگویند سران طالبان در جای دیگری هستند؛ این را از ضعف می گویند؛ زیرا کار دیگری از دست شان ساخته نیست، زورشان نمی رسد، بهانه می کنند. بیشتر رهبران طالبان در وطن خودشان هستند. بر طالبان هم صدا می زنم که این وطنشان است و بر دولت هم که این وطنشان است.» سخنان آقای گیلانی علاوه بر واکنش رسمی ریاست عمومی امنیت ملی کشور، واکنشهای مقامات حکومت و نمایندگان مجلس را نیز در پی داشته است.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی در جلسهی شورای وزیران با اشاره به این موضوع گفت: آیا سران طالبان در داخل کشور هستند یا در بیرون؟ قضیه بسیار روشن است. همه میدانند که سران طالبان در بیرون از کشور هستند. او افزود که افغانستان همیشه خواهان روابط نیک با همسایههای خود است، اما " حضور طالبان در پاکستان" مشخص است.
نمایندگان مجلس نیز به اظهارات آقای گیلانی واکنش تندی نشان دادند و حتی شماری از آنها او را " جاسوس" و "چاپلوس" خطاب کردند. عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس در این مورد گفت که اظهارات آقای گیلانی خلاف منافع ملی است و باید از ایراد سخنان غیرمسئولانه خودداری کند.
آقای ابراهیمی اضافه کرد، متاسفیم که یکی از چهرههای برجسته افغانستان از این موضوع چشم پوشی میکند و منافع ملی را مدنظر نمیگیرد. رئیس مجلس گفت که افغانستان همواره قربانی تروریسم بوده و لانههای تروریسم در کشورهای همسایه است.
اکبر استانکزی، عضو مجلس نمایندگان به گفتههای آقای گیلانی اشاره کرد و گفت که این اظهارات خلاف منافع ملی است. او گفت: "من نمیدانم او چاپلوس است یا جاسوس است." این عضو مجلس ادامه داد که همه میدانند مرکز حمایت از تروریستان، خارج از کشور است.
غلامحسین ناصری، دیگر عضو مجلس نیز گفت که ما از آقای گیلانی میخواهیم که اگر آدرس سران طالبان را میداند، آدرس بدهد و اگر نمیداند اظهارات غیرمسئولانه نکند.
این عضو مجلس به جمع آوری عالمان دینی از سراسر کشور در کابل اشاره کرد و گفت که باید این موضوع مشخص شود که چگونه این نشست برگزار شده و هزینهی آن از کجا به دست آمده است.
آقای ناصری همچنان گفت که چرا هر وقت که فشار به پاکستان زیاد میشود، عدهای سخنگوی آی.اس.آی و طالبان میشود؟
با شروع سال نو میلادی، فشارهای آمریکا بر پاکستان افزایش یافت و چند روز پیش وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که آمریکا کمکهای امنیتی خود به پاکستان را تا زمانی که به صورت جدی با طالبان و شبکه حقانی مبارزه نکند، به حالت تعلیق در میآورد.
پاکستان اما همواره وجود سران شبکه حقانی و طالبان را  در کشورش رد کرده و گفته است که سران این گروهها در خاک افغانستان وجود ندارند.