صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شرکت برشنا: برای جلوگیری از فساد، سیستم میترهای شهر کابل دیجیتالی می‌شود

شرکت برشنا:  برای جلوگیری از فساد، سیستم میترهای شهر کابل دیجیتالی می‌شود

مسئولان شرکت برشنا میگویند که به منظور جلوگیری از فساد در خواندن میترها از سوی کارمندان این شرکت، قرار است سیستم سنجش میترهای برق شهر کابل به صورت دیجیتالی فعال شود.
امانالله غالب رئیس شرکت برشنا گفت، تلاش جریان دارد تا سیستم میترها در شهر کابل از آنالوگ به دیجیتل تبدیل شود که این اقدام میتواند از اشتباه سنجی و فساد در خواندن میترها جلوگیری کند. وی تأکید کرد که امیدوار است تا ماه حمل سال 1397 خورشیدی حدود 80 درصد میترهای شهر کابل دیجیتلی شوند.
بر بنیاد گفتههای مسئولان شرکت برق افغانستان، در سیستم کنونی میترها مشکلات زیادی وجود دارد و در زمان خواندن میترها همواره اشتباه صورت میگیرد که این مشکل از یک طرف سبب فساد و از سوی دیگر به ضرر مشترکین تمام میشود.
شرکت برشنا در حال حاضر حدود 300 میترخوان دارد که به گفتهی مسئولان آن هیچ تفتیشی در زمان خواندن میترها صورت نمیگیرد و این یکی از مشکلات جدی در این بخش به شمار میرود.
پیش از این کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری «مک» در یک گزارش خود گفته بود که در توزیع میترهای سه فاز و توزیع برق در کشور فساد گسترده وجود دارد. بربنیاد این گزارش مک، مشتریان برای بدست آوردن میترهای سه فاز و برق، پول زیادی را بطور رشوت به کارمندان این شرکت پرداخت میکنند و در برخی موارد کارمندان میترخوان مصرف برق را از دل خود به صورت تخمینی سنجش میکنند. شرکت برشنا نیز در این بخش را تایید کرده بود.اما حالا شرکت برق کشور اعلام کرده که سیستم میترها را دیجیتالی میسازد.
گفتنی است 80 درصد برق کشور وارداتی است که از کشورهای ترکمنستان، ازبکستان و ایران وارد میشود. اما این برق وارداتی به هیچ وجه کافی نبوده و حتا در پایتخت نیز همواره مردم از پرچویهای بیش از حد برق شکایت میکنند. شرکت برشنا اما دلیل پرچوی برق در شهر کابل را کمبودی ظرفیت انرژی برق در شهر کابل میداند. به گفتهی مسئولان شرکت برق افغانستان، در تناسب به نفوس پایتخت ظرفیت برق تا اندازهی زیادی کم است.
بر بنیاد برآورد شرکت برشنا، در حالی که شهر کابل به اضافه تر از 580 میگاوات برق نیاز دارد؛ اما در حال حاضر تنها 340 الی 360 میگاوات آن تامین است.
رییس شرکت برشنا دیروز سه شنبه حین امضای قرارداد پنج پروژه به ارزش 251.2 میلیون افغانی با مسئولان شرکتهای مختلف در کابل گفت، در حال حاضر برق کشور 33 درصد ضایعات دارد که تلاشها برای کاهش میزان ضایعات برق نیز آغاز شده است. آقای غالب افزود انتظار میرود در سال آیندهی خورشیدی این رقم به 29 یا 28 درصد کاهش یابد.
کابل، هرات، ننگرهار و مزار شریف از ولایتهایی اند که بیشترین مصرف برق را دارد و مسئولان برشنا میگویند که در این ولایتها روی کاهش ضایعات انرژی تمرکز بیشتر خواهد شد.
در پروژهها که قراردادهای آن دیروز به امضا رسید تدارک ترانسفارمرها، سویچهای خشکه، تجهیزات متفرقه ساختمان امور برق، تهیه و تدارک 10 قلم مواد خام برای تولید ۴۹۰۰ پایه کانکریتی برق و پروژه ۱۰ قلم تجهیزات ایمنی مورد ضرورت شرکت برق کابل شامل میباشند.
امیدواری برشنا از جمعآوری پولهای برق مصرفی
باوجودیکه مقامها و زورمندان هنوز پول برق مصرفی شان را به برشنا نپرداختهاند؛ اما مسئولان این شرکت با خوشبینی میگویند که امیدوارند شرکت برشنا بتواند طلبات خود را به صورت قسط از مقروضین خود به دست آورد.
امان الله غالب رییس شرکت برشنا گفت از مجموع مبلغ 10.6 میلیارد افغانی که این شرکت از 201 فرد و نهاد طلبکار بود که حدود 4 میلیارد آن مربوط به ادارههای دولتی میشد، توانسته بیشتر از 2 میلیارد افغانی آن را طی شش ماه گذشته از وزارت مالیه و مردم عام جمعآوری کند.
او اظهار امیدواری کرد نهادها و افرادی که از چند سال به این طرف پول برق مصرفی شان را نپرداخته و به میلیونها و حتا میلیاردها افغانی میرسد، به گونه قسطی این کار را انجام میدهند.
رییس شرکت برشنا افزود در میان مقامهای بلندپایه حکومتی و چهرههای سیاسی کشور، محمدکریم خلیلی رییس شورای عالی صلح و معاون پیشین رییسجمهور و عبدالرشید دوستم معاون اول رییسجمهور غنی نیز از کسانیاند که پول برق مصرفی شان را پرداخت نکردهاند.
وی گفت این بلهای برق که از زورمندان و مقامهای بلندرتبه در سطح معاونین نزد او است، از 5 میلیون افغانی گرفته تا 43 میلیون افغانی نیز میرسد.
شرکت برق افغانستان که مسئولیت توزیع برق کشور را به عهده دارد، حدود 8000 کارمند دارد و به گفتهی مسئولان آن تاکنون 35 نفر از رییسان و آمرین این شرکت به منظور آوردن اصلاحات و جلوگیری از فساد، برکنار و یا هم تبدیل شدهاند.
به گفتهی رییس شرکت برشنا برخی از این افراد که تبدیل و برکنار شدهاند حتا با گروههای مخالف مسلح نیز ارتباط دارند و مخالفان مسلح شرکت برشنا تهدید به قطع لینهای برق در گوشه و کنار افغانستان میکنند. وی افزود که او در این باره پیامهای تهدیدآمیزی از این گروهها دریافت کرده است.
بر بنیاد گفتههای مسئولان شرکت برشنا، در برخی از ولسوالیهای ولایت قندهار و دیگر بخشهای کشور به علت ناامنیها، این شرکت نمیتواند پول برق را جمعآوری کند.
الیاس طاهری