صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت دفاع: حملات اخیر کابل کار شبکه حقانی بوده نه داعش

وزارت دفاع: حملات اخیر کابل کار شبکه حقانی بوده نه داعش

وزارت دفاع گفته که حملات انتحاری ماهها و هفتههای اخیر کابل که گروه داعش مسئولیت آنها را برعهده گرفته، در واقع کار شبکه حقانی بوده است.
دولت وزیری، سخنگوی این وزارت روز سهشنبه (۱۹جدی) به بیبیسی گفته که گروههایی مانند شبکه حقانی با اجرای چنین حملاتی زیر عنوان داعش، میکوشند کشورهای ایران و روسیه را تحریک کنند تا کمکهایی در اختیار این گروهها قرار دهند.
سخنگوی وزارت دفاع ضمن اشاره به این موضوع که تا حال هیچ نشانهای از تماس روسیه و ایران با طالبان و شبکه حقانی دیده نشده، استدلال کرد که نوعیت این حملات پرتلفات به کارهای شبکه حقانی شباهت دارد، در حالی که به گفته او، داعش "درهم کوبیده شده" و توانایی عملیاتی در این مقیاس ندارد.
آقای وزیری افزود که به دنبال این حملات تنها مسئولیت آنها به گروه داعش "حواله" میشود و "یک کسی اعلان میکند که داعش این حملات را اجرا کرده است".
او تاکید کرد گروهی که به نام داعش در افغانستان فعالیت میکند "قطعاً" با داعش سوریه و عراق ارتباط ندارد. به گفته آقای وزیری، داعش افغانستان در واقع، همان افراد وابسته به گروه طالبان و شبکه حقانی هستند که گاهی به نام طالبان، گاهی به نام شبکه حقانی و زمانی به عنوان داعش فعالیت میکنند.
سخنگوی وزارت دفاع افزود که اطلاعات دقیقی وجود دارد که حملات عمده اخیر، کار شبکه حقانی بوده است که به گفته او در عقب آن سازمانهای اطلاعاتی "پاکستانی" قرار دارند.
مقامهای دولت بارها چنین اتهاماتی را علیه سازمانهای اطلاعاتی پاکستان مطرح کردهاند، اما مقامهای پاکستانی چنین اتهاماتی را بیبنیاد میدانند.
سخنگوی وزارت دفاع همچنین افزود که به دنبال افزایش فشارهای آمریکا بر پاکستان برای همکاری در مبارزه با تروریسم، حملات اخیر شبکه حقانی در افغانستان از نشانی و نام داعش انجام میشود.
به دنبال اعلام راهبرد تازه آمریکا در قبال افغانستان و جنوب آسیا، مقامهای دولت دونالد ترامپ فشارهای زیادی بر پاکستان اعمال کردهاند. اخیراً آقای ترامپ خود در توییتی نوشت که پاکستان به "تروریستهایی پناهگاه داده که ما در افغانستان به دنبال آنها هستیم".
اگرچه آقای وزیری تایید کرد که فعالیتهای "محدودی" در برخی مناطق افغانستان، از جمله چند ولسوالی ولایت شرقی ننگرهار و منطقه "درزاب" ولایت شمالی جوزجان زیر عنوان گروه داعش صورت میگیرد.
پیش از این رهبران حکومت وحدت ملی "خطر داعش" را واقعی دانسته بودند و به همین دلیل اعلام کرده بودند که این گروه شامل روند صلح نخواهد شد.