صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فنلند دو میلیون یورو به برنامه‌های یونیسف در افغانستان کمک کرد

فنلند دو میلیون یورو به برنامه‌های یونیسف در افغانستان کمک کرد

کشور جمهوری فنلند دو میلیون یورو برای حمایت از برنامههای اداره یونیسف در افغانستان کمک کرده است. قرار است این مبلغ برای برنامه آب آشامیدنی صحی، صحت و حفظالصحه در افغانستان از طریق یونیسف به مصرف برسد.
اداره یونیسف با نشر اعلامیه خبری روز پنجشنبه  21 جدی، نوشته است که مساعدت دو میلیون یورویی فنلند، جزئی از تعهدات این کشور برای مردم افغانستان است و در گذشته نیز به همین مقدار از سوی جمهوری فنلند کمک شده بود. این اداره گفته است که از مساعد ت کشور فنلند در گذشته برای اعمار تشنابهای جداگانه برای شاگردان ذکور و اناث، تسهیلات در دستشوییها و رسیدگی به حفظ الصحه در 102 باب مکتب کار گرفته شده است که در حال حاضر حدود 55 هزار تن شاگرد از آن مستفید میشوند.
صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف، از چندین سال در کشور برای حمایت از کودکان فعالیت میکند. این اداره میگوید که مساعدتهای مالی کشورها برای اطفال و خانوادههای افغان، کمک خواهد کرد تا آنان به آب آشامیدنی صحی، بهداشت و محیط سالم بیشتر دسترسی پیدا کنند و عملکردهای حفظ الصحه در نزد آنان نیز بهبود یابد.
ادیلا خودر، نماینده دفتر یونیسف برای افغانستان، دسترسی کودکان و زنان به آب صحی، بهداشت و حفظ الصحه را با اهمیت خوانده و گفته است که کمک کشور فنلند در این بخشها، پیامدهای مثبتی به جا خواهد گذاشت. او افزوده است که با اعمار دستشویی و تسهیلات آن در مکتبهای دور دست افغانستان و با استفاده از آب پاک و محیط مصئون، از امراض اسهالی و پیامدهای ناگور آن جلوگیری خواهد شد.
نماینده یونیسف گفته است که شستشوی دستان توسط صابون می تواند شیوع امراض اسهالی را تا 42 درصد کاهش دهد و کم هزینهترین روش برای جلوگیری از مبتلا شدن به اسهالات میباشد.
همچنین، هانو رپاتی، سفیر جمهوری فنلند در کابل حین اعطای کمک به اداره یونیسف برای حمایت برنامههای این اداره در افغانستان، از اعطای کمکهای این کشور در بخش آب صحی، بهداشت و حفظ الصحه ابراز خرسندی کرده است. او گفته است که در این بخش، حمایتهای کشورش ادامه خواهد یافت.
پیشتر اداره یونیسف در افغانستان اعلام کرده بود که روزانه نزدیک به 30 کودک به اثر اسهالات جان شان را از دست می دهند. به گفته این اداره، اسهالات دومین عامل مرگ و میر کودکان افغان است.