صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفیر اتحادیه اروپا: صلح در افغانستان به نفع منطقه و جهان است

سفیر اتحادیه اروپا: صلح در افغانستان به نفع منطقه و جهان است

سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، صلح در کشور را به نفع منطقه و جهان خوانده و می گوید که باید در این راستا حکومت افغانستان، کشورهای همسایه، منطقه و جهان بطور مشترک تلاش کنند.
موصوف این موضوع را در گفتمان سرینا تحت عنوان "ندای صلح در افغانستان" که از سوی اتحادیه اروپا برگزار گردیده بود، بیان کرد.
به گزارش پژواک، در این گفتمان به شمول سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، سفرای شماری از کشورهای خارجی مقیم در کابل، نماینده شورای عالی صلح و نماینده گان نهادهای دولتی، اساتید پوهنتون ها، دانشمندان و فعالان مدنی شرکت کرده بودند.
پیری مایادون ((Pierre Mayaudon نمایندۀ جدید اتحادیه اروپا در افغانستان، در این برنامه گفت که صلح در افغانستان به نفع منطقه و جهان است و باید در این راستا حکومت افغانستان، کشورهای همسایه، منطقه و جهان تلاش مشترک نمایند.
وی، با اشاره به چهل سال جنگ در کشور گفت که با درنظرداشت تلاش های فراوان هنوز هم پیشرفت چشمگیری در تامین صلح دیده نمی شود، به همین دلیل یک پیچیدگی وجود دارد.
موصوف گفت: "صلح چیزی است که از خانه های ما شروع می شود، این یک موضوعی است که برای همه مهم است و همچنان همدیگر پذیری مهم است و مکاتب نقش مهمی را در فراهم آوری و عملی صلح دارد و ما باید کارهای اساسی کنیم."
پیری مایادون، از سفر نمایندۀ ويژه اروپا تا چند روز آینده به پاکستان خبر داده گفت:"این نماینده ویژه اروپا به افغانستان و پاکستان در آینده نزدیک به پاکستان سفر می کند و تلاش می شود که روابط افغانستان و پاکستان خوب شود."
وی، در رابطه به اینکه موقف اتحادیه اروپا در قبال پاکستان چیست؟ گفت که هنوز قبل از وقت است که در این مورد چیزی گفته شود؛ اما صلح و ثبات در افغانستان به نفع منطقه و جهان است، باید در زمینه به شمول حکومت افغانستان، همسایه ها، کشورهای منطقه، امریکا، اتحادیه اروپا و جامعه جهانی تلاش مشترک کنند.
سفیر اتحادیه اروپا، از شورای عالی صلح خواست که با همه اقشار جامعه از جمله اساتید پوهنتون ها، تجار، زنان و سایر اقشار جامعه مشوره بگیرد و انتقادات آنان را بپذیرد.
وی، با اشاره به اینکه اختلافات در شماری از کشورهای دیگر نیز وجود دارد، گفت که در کشور اندونیزیا ده ها سال جنگ بود، اما امروز در آن کشور صلح به وجود آمده است و باید از تجریه کشورهای دنیا استفاده صورت بگیرد.
حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح که در این گفتمان صحبت می کرد، از تماس دولت و شورای عالی صلح با مخالفان مسلح خبر داده، گفت:"شورای عالی صلح، نویدهای خوبی بر تماس های جدید با مخالفان دارد؛ اما بیشتر از این نمی توانیم که آن را به رسانه ها و مردم شریک کنیم."
او علاوه کرد که صلح یک پروسه دوامدار است و اشاره به تاریخ دقیق رسیدن به صلح مشکل است.
وی، از نویدهای تازه در زمینه به صلح در راه است، گفت: "فضا آماده است و جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده است که بالاخره در افغانستان باید صلح به وجود بیاید و کشورهای منطقه نیز بصورت واضح در نشست گروه تماس از این موضوع حمایت کردند."
فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف، علمای دین را پیام آور صلح خوانده، گفت که در مجموع ۱۵۰ هزار مسجد در سراسر کشور وجود دارد و در هر روز هفت و نیم میلیون تن در پنج وقت نماز در مساجد جمع می شوند، به همین دلیل علما در تامین صلح نقش مهم را دارند.
موصوف، از آماده کردن یک کتاب تبلیغی برای علمای دین که محتویات آن شامل انتخابات، فساد اداری و همزیستی مسالمت آمیز خبر داده، گفت که وزارت تلاش دارد که این کتاب را تکثیر و بدسترس تمام علمای دین قرار بدهد، تا آنان یک موضوع واحد را از یک آدرس در روزهای جمعه منتشر کنند.
حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل، نیز شاگردان و محصلان را کتله بزرگ از جامعه خوانده گفت که آنان در تامین صلح می توانند نقش مهمی را ایفا کنند.
وی گفت که تلاش ها جریان دارد تا نصاب تعلیمی تغییر کند و کیفیت تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی در کشور بالا برود.