صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیته مصؤنیت خبرنگاران افغان: سال 2017 خونین‌ترین سال برای خبرنگاران در تاریخ افغانستان بود

کمیته مصؤنیت خبرنگاران افغان: سال 2017 خونین‌ترین سال برای خبرنگاران در تاریخ افغانستان بود

کمیته مصؤنیت خبرنگاران افغان در تازهترین گزارشش، اعلام کرده است که سال 2017 میلادی "خونین ترین سال" برای خبرنگاران افغانستان بوده است.
در گزارش این نهاد آمده است که در شش ماه (جولای تا دسمبر) سال 2017 میلادی 20 خبرنگار و کارمند رسانهای کشته شدهاند که 18 مورد آن توسط گروه تروریستی داعش و 2 مورد دیگر آن توسط گروه طالبان انجام شده است.
کمیته مصؤنیت خبرنگاران افغان همچنین در گزارشش نوشته است که در این مدت، 169 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است که افزایش 67 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان میدهد. در سال 2016 میلادی 101 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده بود.
نجیب شریفی، رئیس کمیته مصؤنیت خبرنگاران افغان، روز پنجشنبه 21 جدی هنگام نشر این گزارش گفت که مسئول 51 درصد خشونتها علیه خبرنگاران، گروههای تروریستی هستند.
آقای شریفی افزود که مقامهای دولتی نیز مسئول 34 درصد خشونت علیه خبرنگاران است که در جایگاه دوم مرتکبان خشونت قرار دارند. به گفته او، زورمندان، مالکان رسانه، افراد ناشناس، حادثههای ترافیکی و تظاهرکنندگان به ترتیب در ردههای بعدی خشونت علیه خبرنگاران قرار دارند.
بر اساس گزارش این کمیته، در کنار 20 مورد قتل؛ 61 مورد زخمی، 32 مورد توهین، 23 مورد لت و کوب، 15 مورد تهدید، 12 مورد بازداشت و 6 مورد اخراج غیر اصولی خبرنگاران از مجموعه خشونتهایی است که ثبت شده است.
خبرنگاران نیز از افزایش خشونتها، اظهار نگرانی میکنند و میگویند که پاسداری از آزادی بیان بدون پشتیبانی از خبرنگاران امکان پذیر نیست.
الیاس ابدالی، خبرنگار، به روزنامهی «افغانستانما» گفت، وقتی که خشونتها افزایش یابد، خبرنگار خود را تحت فشار میبیند و نمیتواند آن طوری که باید به حرفهاش صادق باشد، عمل کند.
آقای ابدالی خاطرنشان کرد، چندی پیش یک گزارش نیمه تحقیقی را منتشر کردم، بعد از نشر گزارش، پیامهای توهین و تهدیدآمیز از آدرسهای نامعلوم به آدرسم فرستاده شد. او به خبرنگارانی که به گونه مرموز کشته شدهاند نیز اشاره کرد. ابدالی همچنین اضافه کرد، هیچ نیروی بازدارنده نیز وجود ندارد که خبرنگاران احساس امنیت جانی و روانی کنند.
به گفتهی او، از سوی دیگر افزایش خشونت علیه خبرنگاران، باعث شده که خانوادههای خبرنگاران، خواهان ترک این شغل شوند که از این بابت نیز خبرنگاران تحت فشار هستند.
حسین ایوبی دیگر خبرنگار نیز از افزایش خشونتها علیه خبرنگاران ابراز نگرانی کرد و گفت که هر چند گروههای تروریستی مسئول بخش بزرگی از خشونتهاست، اما متاسفانه مقامات دولتی نیز در شمار عاملین خشونت علیه خبرنگاران هستند.
آقای ایوبی اضافه کرد که گروههای تروریستی به نظام پاسخگو نیستند ولی دولت به عنوان یک نظام باید جوابگوی خشونتهایش باشد و اجازه ندهد خبرنگاران مورد تهدید و خشونت قرار گیرند.
حکومت حدود یک سال پیش کمیته مشترک رسانهها و حکومت را برای تامین امنیت و مصؤنیت خبرنگاران تاسیس کرد تا خشونتها علیه خبرنگاران را بررسی کند.
این کمیته تاکنون از 170 مورد خشونتی که علیه خبرنگاران ثبت شده، 39 مورد را مستند سازی کرده و 33 پرونده را به سارنوالی فرستاده که تاکنون تعداد 15 قضیه مورد بررسی قرار گرفته و متباقی قضایا در حال پیگیری است.
کمیته مصؤنیت خبرنگاران افغان نیز در این مورد میگوید که با وصف اینکه در سال 2017 میلادی، اقداماتی از جانب حکومت، به خصوص وزارت داخله در قسمت بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته و یک تعداد پرونده پیگیری شده است اما فرهنگ و ذهنیت معافیت از مجازات هنوز هم پیش کارمندان دولت وجود دارد.
به گفته مسئولان این کمیته، کاهش یا محو فرهنگ خشونت، مستلزم تعقیب جدی قضایای خشونت و مجازات عاملان آن بدون در نظرداشت اینکه عامل خشونت در کدام سمت و موقف قرار دارد، انجام میشود.
کمیته مصؤنیت خبرنگاران، علت افزایش خشونت علیه خبرنگاران را، فرهنگ معافیت از مجازات، حملههای هدفمند گروههای تروریستی و نشانه گرفتن نهادهای رسانهای و افزایش ناامنی و بی ثباتی در کشور دانست.
این کمیته همچنین میگوید که با گسترش ناامنی و بی ثباتی، احتمال اینکه تهدیدها در سال 2018 میلادی افزایش یابد، خیلی مقدور است.
علیرضا احمدی