صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر داخله: جلو کسانی‌ که به پولیس اهانت و خیانت می‌کنند گرفته می‌شود

وزیر داخله: جلو کسانی‌ که به پولیس اهانت و خیانت می‌کنند گرفته می‌شود

ویس احمد برمک، وزیر امور داخله میگوید که جلو تمامی کسانی که به پولیس ملی اهانت و خیانت میکنند، گرفته خواهد شد. برمک که دیروز، شنبه 23 عقرب، در کنفرانس سه روزه" افزایش دانش و مهارتهای کاری معاونین ملکی" قومندانیهای امنیه ولایتها در کابل صحبت میکرد گفت که برای آوردن اصلاحات در پولیس ملی، برنامههای جدی روی دست است و با اجرایی شدن این برنامهها از خیانت به پولیس جلوگیری خواهد شد.
به گفته وزیر امور داخله، اصلاحات در صفوف نیروهای پولیس کشور به معنی "اصلاحات ظاهری" نیست، بلکه تلاش میشود که "اصلاحات بنیادی" انجام شود.
او افزود که اکنون انتقادهای زیادی از پولیس ملی وجود دارد و مردم از نیروهای پولیس تا اندازهای ناراضی هستند. او تاکید کرد که با آوردن اصلاحات بنیادی، رضایت مردم از نیروهای پولیس به دست خواهد آمد.
آقای برمک گفت که بعد از این وزارت امور داخله تغییر، تبدیل و ارتقای افسران پولیس را بر اساس ارزیابی و قانون ذاتی افسران انجام خواهد داد.
اوافزود که برای آغاز این کار در هر ولایت ارزیابی انجام شده و در این ارزیابی مشخص میشود که در کجا به افسران بیشتر نیاز است. به گفته آقای برمک، این برنامه باعث کاهش فساد در ساختار نیروهای پولیس ملی خواهد شد، زیرا سیستم نظارتی قوی در کنار آن وجود خواهد داشت.
وزیر امور داخله به معاونین ملکی قومندانیهای امنیه ولایات کشور دستور داده تا زمینه تطبیق برنامههای جدید این وزارت را فراهم کنند و همچنین به آنها گفته که بر وظایف اصلی پولیس که تنفیذ قانون، مبارزه با جرایم، کشف جرایم و تامین امنیت مردم است، بیشتر تمرکز کنند.
بعد از نشر گزارشهای زیادی در مورد موجودیت افسران خیالی و فساد گسترده در وزارت امور داخله، پیش از این رئیس جمهور غنی گفته بود که فساد یکی از چالشهای اصلی بر سر راه حکومت وحدت ملی است و وزارت امور داخله "قلب فساد" است.
او بعد از آن گفت که اصلاحات در وزارتهای دفاع و داخله بصورت جدی انجام خواهد شد و در این وزارتها با فساد مبارزه جدی میشود.
آقای غنی چند روز قبل نیز در مراسم فراغت شماری از دانشجویان اکادمی پولیس از روند استخدام نیروهای پولیس انتقاد کرد و به وزارت امور داخله دستور داد که پس از این استخدام نیروهای پولیس را بر اساس قانون ذاتی افسران انجام دهد.
آقای غنی همچنین از مداخله نمایندگان مجلس در استخدام نیروهای پولیس انتقاد کرد و گفت اگر بعد از این آنها به وزارت امور داخله برای مقرر کردن افسران بیایند، تصویر آنها ضبط شود و نشر گردد.
مقامات حکومت همچنین برای آوردن اصلاحات در صفوف نیروهای امنیتی، بر جوان سازی نهادهای امنیتی تاکید میکنند و گفته میشود که شمار زیادی از جنرالان و نظامیان کهن سال، بازنشسته خواهد شد.