صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون اقتصاد ملی مجلس: حلقه مافیایی در بانک مرکزی، باعث افزایش قیمت دالر شده است

کمیسیون اقتصاد ملی مجلس: حلقه مافیایی در بانک مرکزی، باعث افزایش قیمت دالر شده است

کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان در پی افزایش بیپیشینه ارزش دالر در مقابل پول افغانی، میگوید که یک حلقهی مافیایی در داخل بانک مرکزی اقدام به احتکار دالر میکند که باعث افزایش قیمت دالر در برابر پول افغانی شده است.
منورشاه بهادری، عضو کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان روز شنبه 23 جدی در پی این مشکل گفت: "از طرف سیاست گذاران پولی کشور در د افغانستان بانک یک حلقه مافیایی ایجاد شدهاست که در احتکار دالر دست دارند؛ ماهانه بیش از۵۰ میلیون دالر توسط دافغانستان بانک به لیلام گذاشته میشود، متأسفانه که این پول از طریق یک حلقه مافیایی قاچاق و به خارج از کشور صادر میشود."
آقای بهادری افزود که در صورتی که قانونی وجود دارد که هیچ مسافر حق خروج پول، بیش از 10 هزار دالر را ندارد، این مقدار پول تزریق دالر کجا میشود؟ او در جواب پرسش خود گفت که با تحریم ایران و قطع کمکهای امنیتی به پاکستان، قیمت دالر در این دو کشور افزایش یافته و قاچاقبران دالر را به این کشورها میبرند. آقای بهادری هشدار داد که اگر این روند ادامه پیدا کند، قیمت یک دالر به 75 افغانی نیز خواهد رسید. این عضو مجلس همچنین گفت که حدود 99 درصد اقلام مصرفی کشور وارداتی است که افزایش دالر میتواند تاثیرات مخربی روی قیمتها بگذارد.
بانک مرکزی کشور اما وجود مافیا در این بانک را رد کرده و گفته است که لیلام پول به صورت شفاف اجرا میشود و به کسانی داده میشود که جواز دارند. با افزایش قیمت دالر در کشور، قیمت مواد خوراکی با تغییرات فاحشی مواجه شد، اکنون هر بوجی 25 کیلویی برنج تا 500 افغانی گرانتر شده است. افزایش قیمت دالر بر تمامی اجناس تاثیر گذاشته است. کمیسیون اقتصاد ملی همچنین میگوید که ناامنی، کاهش 25 درصدی کمکهای خارجی، مشکلات سیاسی، تفاوت بیلانس تجارت از دیگر عوامل داخلی کاهش قیمت افغانی در برابر دالر است.
منور شاه بهادری که به نمایندگی از کمیسیون اقتصاد ملی سخنرانی میکرد همچنین به عوامل خارجی کاهش ارزش افغانی اشاره کرد و گفت که قیمت دالر در سراسر جهان افزایش یافته است. آقای بهادری افزود، قیمت دالر در برابر پول پاکستان 6 درصد، در برابر پول هند 4 درصد، در برابر پول ترکیه 9 درصد و در برابر پول ایران 12 درصد افزایش داشته در حالی که در برابر پول افغانی فقط 4 درصد افزایش یافته است.
این عضو کمیسیون اقتصاد ملی مجلس گفت که از رئیس و مسئولان بانک مرکزی خواسته است تا سیاستهای پولی خود را به گونهای عیار کند که قیمت ارز ثابت باشد.
خلیل صدیق، رئیس بانک مرکزی پیش از این در پی افزایش ناگهانی قیمت دالر در برابر پول افغانی گفته بود که تشنجهای سیاسی در داخل کشور باعث افزایش قیمت دالر شده است. آقای صدیق همچنین به پایان سال مالی و مصرف بودجه وزارتها و افزایش قیمت دالر در کشورهای همسایه اشاره کرد و این را از علل اصلی کاهش ارزش پول افغانی عنوان کرده بود.
رمضان بشردوست اما گفتههای رئیس بانک مرکزی را به نوعی رد کرد و گفت که تشنجهای سیاسی ربطی به افزایش قیمت دالر ندارد؛ در آلمان ماهها بدون حکومت بود اما هیچ وقت از ارزش یورو کاسته نشد.
آقای بشردوست نیز به سخنان کمیسیون اقتصاد ملی مهر تایید زد و گفت که بانک مرکزی ماهیانه 70 میلیون دالر را به ده نفر تاجر میفروشد اما این افراد پول را به بازار تزریق نمیکنند و قاچاق میکنند.
لازم به ذکر است که همواره افزایش قیمت دالر، به قشر پایین جامعه که در آمد ثابت ندارد یا اینکه معاششان با دالر نیست، بیشترین زیان را میبینند.