صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هیأت شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد کابل شد

هیأت شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد کابل شد

هیأت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت افغانستان به کابل آمده و قرار است با مقامات دولتی دیدار و گفتگو کنند.
یک منبع معتبر به روزنامه« افغانستانما» گفت که این هیأت به ریاست نیکلی هلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، عصر دیروز، شنبه 23 جدی، وارد کابل شده و قرار است تا روز دوشنبه در کابل باقی بماند. سفر این هیأت شورای امنیت بعد از هفت سال به کابل صورت میگیرد.
این منبع افزود که اعضای هیأت قرار است با رئیس جمهور غنی، نمایندگان شورای ملی، اعضای شورای امنیت ملی افغانستان، نمایندههای احزاب سیاسی و نمایندههای جامعه مدنی افغانستان، دیدار کنند.
به گفته این منبع هدف از سفر هیأت شورای امنیت سازمان ملل متحد " بررسی همه جانبه وضعیت افغانستان و شناسایی فرصت ها و چالش ها" می باشد. آنها همچنین در مورد مسایل منطقه و مبارزه با هراس افگنی با مقامات حکومت وحدت ملی تبادل نظر و گفتگو خواهند کرد.
این سفر چند روز بعد از آن صورت می گیرد که جنرال مک مستر مشاور امنیت ملی آمریکا در یک نشست وِیژه در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد معلومات داد و گفتههای او مورد استقبال نماینده روسیه در سازمان ملل قرار گرفت. همچنین چند روز قبل خبرهای نشر شد مبنی بر اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت افغانستان یک هیات به کابل میفرستد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در این اواخر وضعیت امنیتی افغانستان را به صورت جدی تحت نظر داشته و در برابر بسیاری رویدادها و حوادث در کشور واکنش نشان داده است.