صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقامات: تا یک ماه دیگر پروژه تاپی در هرات افتتاح می‎شود

مقامات: تا یک ماه دیگر پروژه تاپی در هرات افتتاح می‎شود

مقامات ولایت هرات در جنوب غرب کشور می گویند که تا یک ماه دیگر  این ولایت شاهد افتتاح پروژه تاپی از سوی رئیس جمهور غنی و مقامات ارشد ترکمنستان، هند و پاکستان خواهد بود.
به گزارش رادیو آزادی، جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گویند که مقامات محلی برای افتتاح این پروژه، آمادگی دارند.
سخنگوی والی هرات از ایجاد یک سالون مجهز و یک میدانچه هوایی در شمال شهر هرات به منظور افتتاح پروژه تاپی در این ولایت سخن می زند.
او افزود: "آماده گی ها به گونه همه جانبه در حال حاضر در حال تکمیل شدن است، مجهزترین سالون که محل برگزاری محفل است کار آن با امکانات بسیار پیشترفته آغاز شده است و یک میدانچه هوایی در شمال شهر هرات در حال احداث است و هم زمان مسیرهای رفت و برگشت محلات برگزاری مراسم زیر پوشش امنیتی قرار داده شده است و چهره شهر هرات تغییر می کند."
گفته می شود که کار این پروژه در داخل خاک ترکمنستان تکمیل شده است. پروژه تاپی گاز ترکمنستان را از طریق خاک افغانستان به پاکستان و سپس به هند انتقال می دهد.
مقامات حکومت می گویند با تکمیل کار این پروژه افغانستان سالانه بین چهارصد تا پنجصد میلیون دالر امریکایی عواید بدست میاورد و نزدیک به ده هزار تن در افغانستان به کار گماشته خواهند شد.
سخنگوی والی هرات می گوید همزمان با افتتاح پروژه تاپی پروژه فایبر نوری و راه آهن ترکمنستان و افغانستان در هرات نیز افتتاح می گردد.
او افزود: "به اساس گفته های مسئولین پروژه تاپی گاز این پروژه تا یک سال دیگر به ولایت هرات خواهد رسید و به ما وعده داده اند که از انرژی گاز تاپی به گونه لوله کشی شده در داخل شهر هرات و ولسوالی های آن استفاده بکنند و تنها پروژه تاپی نیست، پروژه تاپ است که برق ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان انتقال می دهد، فایبر نوری است و خط آهن ترکمنستان-افغانستان است که از همین مسیر می گذرد."
محی الدین نوری معاون ولایت هرات می گوید افغانستان سالانه از بخش ترانزیت پروژه تاب حدود دوصد میلیون دالر امریکایی عواید بدست میاورد. با این حال مقامات امنیتی در هرات از حالا برنامه های امنیتی شان را در ولسوالی های شمال هرات روی دست گرفته اند.
محمد ایوب انصاری قوماندان امنیه هرات گفت این ولسوالی ها در مسیر پروژه تاپی قرار دارند و آنان عملیات را بخاطر پاکسازی این مناطق از وجود کامل مخالفین مسلح دولت روی دست گرفته اند.
وی افزود: "بخاطر پروژه تاپی همین عملیات ها را به راه انداخته ایم و بعدا هر ساحه که آسیب پذیر باشد ما همین عملیات ها را ادامه می دهیم."
کارشناسان در هرات خوشبین اند که با تکمیل این گونه پروژه امنیت در این مناطق تامین می شود. عبدالقادر کامل یکی از این کارشناسان تاکید دارد که تکمیل کار این پروژه نیاز به یک اراده منطقوی میان کشورهای افغانستان، ترکمنستان، هند و پاکستان دارد.