صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک‌هزار جریب زمین در شمال‌شرق کشور تبدیل به باغ میوه می‌شود

یک‌هزار جریب زمین در شمال‌شرق کشور تبدیل به باغ میوه می‌شود

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعلام کرده که این وزارت در چارچوب برنامهی ملی باغداری و مالداری، کمپاین زمستانی احداث باغهای میوه را در چهار ولایت شمالشرقی کشور روی دست گرفته است.
دفتر رسانههای وزارت زراعت دیروز، یکشنبه 24 جدی،  با نشر خبرنامهای نوشت که از شروع این کمپاین نهال شانی خزانی- زمستانی تاکنون، برای حدود 900 جریب زمین به باغداران این ولایتها نهالهای مثمر توزیع کرده است. این نهالها به درخواست باغداران به آنان توزیع شده و براساس خبرنامه، این روند تاهنوز جریان دارد.
محمدغلام ملاخیل همآهنگ کنندهی برنامه ملی باغذاری و مالداری وزارت زراعت گفته از جمله این 900 جریب زمین که قرار است در آن درختان میوه غرس شود، 330 جریب آن در تخار، 95 جریب در ولایت بغلان، 290 جریب در بدخشان و 190 جریب دیگر در ولایت کندز میباشد.
در این مقدار زمین قرار است نهالهای زردآلو، انواع نهالهای آلو، املوک، بادام، انار، چهارمغز، گیلاس، سیب، ناک، شفتالو و دیگر میوهها غرس شود که براساس اعلامیه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تنها 50 درصد قیمت نهالهای آن از باغداران گرفته شده است.
برنامهی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت همچنان اعلام کرده که افزون بر توزیع نهالهای تصدیق شده به باغداران، این برنامه در بخش نقشهکَشی باغ، چگونگی غرس نهال، آماده ساختن سیستم آبیاری باغها، مبارزه با امراض و آفات نباتی، شماری از باغداران را همکاری میکند.
همآهنگ کنندهی برنامه ملی باغداری و مالداری این وزارت گفته قرار است تا پایان کمپاین خزانی – زمستانی سال -۲۰۱۸ که در حال حاضر در زون شمال شرق کشور جریان دارد، در حدود یکهزار جریب زمین به باغهای میوه بدل شود.
وزارت زراعت گفته تنها در شمال و شمالشرق کشور در نزدیک به ۶۰ هزار جریب زمین باغ میوه معیاری ساخته شده است که بخش بزرگی از میوهی مورد نیاز باشندگان این ولایتها از فرآوردههای باغهای داخلی تامین میشود.