صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان خواستار اقدامات جدی شورای امنیت ملل متحد درقبال پاکستان شد

افغانستان خواستار  اقدامات جدی شورای امنیت  ملل متحد درقبال پاکستان شد

مقامات حکومت در دیدار با اعضای هیأت شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای مؤثریت مبارزه با تروریزم و هراسافگنی، خواستار اقدامات جدی شورای امنیت سازمان ملل در قبال پاکستان شدهاند.
منابع معتبر به روزنامه « افغانستانما» گفتهاند که هیأت شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز، یکشنبه 24 جدی، با رئیس جمهور غنی، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و یوسف حلیم رئیس دادگاه عالی، دیدار و گفتگو کردهاند.
در این دیدار دو طرف روی مسایل منطقه، مبارزه با هراس افگنی، اصلاحات در حکومت وحدتملی، مبارزه با فساد اداری و برگزاری انتخابات پارلمانی و شورایهای ولسوالیها، گفتگو کردهاند.
به گفته این منابع، هیأت شورای امنیت سازمان ملل متحد از دستاوردها و تلاشهای حکومت افغانستان در عرصه حکومت داری و مبارزه با تروریزم وهراس افگنی، ستایش کرده و خواستار تداوم تلاشهای مقامات حکومت در راستای مبارزه با تروریزم، مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات همه جانبه شدهاند.
آنها همچنین بر برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها در زمان معین آن در سال آینده خورشیدی، تاکید کردهاند.
هیأت شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده که شورای امنیت سازمان ملل همکاری خود را با افغانستان ادامه خواهد داد و در امر مبارزه با تروریزم و هراسافگنی، در کنار دولت و مردم افغانستان خواهد بود.
رئیس جمهور غنی در این دیدار گفته است که حکومت افغانستان به تعهدات خود به جامعه جهانی در راستای آوردن اصلاحات در نهادهای دولتی و مبارزه با فساد اداری، پابند است و با گروههای تروریستی نیز با جدیت تمام مبارزه خواهد کرد.
آقای غنی گفته است که برای مبارزه مؤثر با تروریزم و هراسافگنی، باید فشارها در مطابقت با قوانین بینالمللی، فشارها بر کشورهای حامی تروریزم افزایش یابد. او بویژه خواستار اقدامات جدی شورای امنیت سازمان ملل در قبال پاکستان شده و تاکید کرده است که باید بر این کشور فشار بیشتر وارد گردد تا دست از حمایت و پناه دادن به تروریستان بردارد.
هیأت شورای امنیت سازمان ملل همچنین با عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، رؤسای هر دو مجلس شورای ملی، نمایندگان شماری از احزاب سیاسی و وزرای امنیتی و سکتوری به طور جداگانه دیدار کرده است.
هیأت شورای امنیت سازمان ملل متحد عصر روز شنبه، برای بررسی وضعیت افغانستان به کابل آمد. ریاست این هیأت را خیریت عمروف نماینده قزاقستان در سازمان و رئیس دورهای شورای امنیت به عهده دارد و در ترکیب آن نمایندگان کشورهای آمریکا، چین، فرانسه، بریتانیا، روسیه، سویدن، پولند، بولیوی، کویت، هالند، پیرو، گینه، ساحل عاج و اتیوپیا، حضور دارند.
این هیأت گزارش سفر خود به افغانستان را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد و این شورا بر اساس آن، در مورد وضعیت افغانستان تصمیم خواهد گرفت.