صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمایندگان‌ مجلس: تا بودجه متوازن نشود، رای نمی‌دهیم

نمایندگان‌ مجلس: تا بودجه متوازن نشود، رای نمی‌دهیم

نمایندگان مجلس بار دیگر سند بودجه سال مالی 97 خورشیدی را "نامتوازن" و "ناعادلانه" خواندند و تاکید کردند تا سند مذکور متوازن و عادلانه نشود، به تصویب آن رای نمیدهیم.
شماری از نمایندگان مجلس، در جلسه عمومی روز دوشنبه 25 جدی یک بار دیگر روی سند بودجه سال مالی 97 بحث و بر آوردن اصلاحات در آن، تاکید کردند.
این نمایندگان همچنین تاکید دارند که پروژههایی که از سال گذشته باقی مانده است، باید در بودجه سال مالی آینده نیز مد نظر گرفته شود.
غلامحسین ناصری، عضو مجلس با انتقاد شدید از سند بودجه سال مالی 1397 خورشیدی، گفت که حکومت باید تمام پروژههایی که در سال 95 و 96 نیمه کاره مانده است، را در سند کنونی جای دهد.
آقای ناصری اضافه کرد، تا زمانی که پروژههای نیمه کاره سالهای گذشته وارد بودجه سال 97 خورشیدی نشود، به سند بودجه رای نمیدهد.
خلیلالله شهیدزاده نماینده مردم هرات در مجلس نیز گفت: "من حاضرم یک ماه دیگر در مجلس باشم تا سند بودجه به صورت عادلانه تقسیم شود.
آقای شهیدزاده همچنین اضافه کرد که برخی از پروژهها از سند بودجه حذف شده است که باید بدون استثنا دوباره شامل بودجه سال 97 شود.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه روز گذشته (۲۴ جدی) با رئیس و نمایندگان کمیسیونهای هجدهگانه مجلس در مورد مسودۀ دوم سند بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۷ گفتگو کرد.
وزارت مالیه بعد از آن نشست با نشر خبرنامهای گفت که مسودۀ دوم سند بودجۀ ملی سال ۱۳۹۷ با یک سلسله تغییرات مثبت بعد از شمولیت نظریات و پیشنهادات وکلا در جلسات عمومی، مجالس متعدد کمیسیون های هجده گانه و نشست کمیتۀ رؤسا با تیم تخنیکی وزارت مالیه ترتیب شده است.
شماری از نمایندگان اما برخورد مسئولان حکومت با نمایندگان را نکوهش کردند و آن را مخالف اصول و اخلاق دانستند. آنان گفتند که حکومت با تحکم میخواهد بودجه را به تصویب برساند.
محمدعلی اخلاقی نماینده مردم غزنی در مجلس نیز گفت که هیچ توازنی در بودجه وجود ندارد و عدالت مد نظر گرفته نشده است. او اضافه کرد که ولایت غزنی که جزء ولایتهای درجه اول کشور است، بودجهاش کمتر از برخی از ولایتهای درجه دو است.
آقای اخلاقی اضافه کرد، تعدادی پروژه سال گذشته به این ولایت داده شده بود اما در بودجه سال 97 حذف شده و تا زمانی که اصلاحات آورده نشود، رای نمیدهم.
این عضو مجلس همچنین گفت که وقتی از حکومت علت حذف بودجه را بپرسیم، پاسخشان نبود بودجه است در صورتی که ارگ و اداره امور ریاست جمهوری نزدیک به 10 هزار کارمند دارد و اکثر ولایتها کمتر از 2 هزار کارمند دارد.
نادرشاه بحر، نماینده غور گفت که سند بودجه بر اساس "فریب" استوار است و حکومت میخواهد از طریق فریب این سند را به تصویب برساند.
آقای بحر نیز به پروژههای حذف شده اشاره کرد و گفت که حذف این پروژهها باعث میشود که از مفیدیت آن کاسته شود.
کبری مصطفوی نماینده مردم کابل نیز یادآور شد که سند بودجه نواقص و مشکلات زیادی دارد و اکثر پروژههای انکشافی مربوط وزارت فواید عامه از این سند حذف شدهاست.
خانم مصطفوی اشاره کرد که سال قبل جمعی از نمایندگان مجلس، غربکابل و سرک فرعی دشتبرچی را شامل بودجه و حتی پلان کردند؛ اما امسال وزارت مالیه این پروژه را حذف کردهاست.
علاوه بر این، نمایندگان ولایتهای کندز، ارزگان، زابل، پنجشیر، فاریاب، قندهار، کنر، کوچیها و بادغیس نیز از بودجه سال 97 انتقاد کردند و خواستار اصلاح آن شدند.
مجلس نمایندگان حدود یک ماه پیش، با اکثریت آرا به دلیل آنچه که آنان نقص در بودجه میخواندند، سند را رد کردند و خواستار اصلاحات شدند.
وزیر مالیه و نمایندگان این وزارت، طی یک ماه گذشته چندین نشست با اعضا و کمیسیونهای شورای ملی برگزار کرده است تا رضایت اعضای شورای ملی را کسب کنند.
مجموع بودجه سال 97 خورشیدی 357.6 میلیارد افغانی است که 267 میلیارد آن به مصارف عادی و 90 میلیارد افغانی دیگر به بخش انکشافی اختصاص یافته است.
گفتنی است که بیش از 54 درصد بودجه سال مالی 97، از کمکها خارجی تمویل میشود و بقیه آن از عواید داخلی کشور به دست میآید.