صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک مقام‌ ارشد وزارت داخله به اتهام اختلاس صد میلیون افغانی بازداشت شد

یک مقام‌ ارشد وزارت داخله به اتهام اختلاس صد میلیون افغانی بازداشت شد

یک مقام ارشد وزارت امور داخله به اتهام اختلاس صد میلیون افغانی از سوی مرکز جرایم سنگین مبارزه با افساد اداری این وزارت بازداشت شد.  نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفته است که انور کوهستانی پس از کشف جرم، از سوی منسوبین ریاست جرایم سنگین این وزارت دستگیر شده و در حال حاضر در قید پولیس جرایم سنگین به سر میبرد.  در همین حال، شماری از رسانه ها به نقل از منابعی  در وزارت امور داخله نوشته اند که انور کوهستانی از چندی به این سو، زیر نظر اداره سیگار (بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان» و حکومت قرار داشت.
این منبع گفته است که رئیس کوپراتیف وزارت امورد اخله تا کنون 17 بار به اتهامهای گوناگون بازداشت و سپس رها شده است.  به دلیل فساد گسترده در وزارت امورد اخله، رئیس جمهور غنی چند ماه پیش، این وزارت را قلب فساد خواند و گفت که باید از فساد پاک شود. از دو سال به این سو چندین مقام این وزارت به اتهام فساد و سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی شان بازداشت و محکمه شده اند.  حدود یک هفته پیش، شش مقام ارشد این وزارت به چندین سال حبس به جرم سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی به چندین سال حبس محکوم شدند.
ویس احمد برمک وزیر امور داخله در مراسم فراغت افسران اکادمی نظامی وعده کرد که با فساد در این وزارت به صورت جدی مبارزه خواهد کرد.