صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نی: رسانه‌ها و خبرنگاران در غزنی با تهدیدات جدی روبرو اند

نی: رسانه‌ها و خبرنگاران در غزنی با تهدیدات جدی روبرو اند

ادارۀ حمایت از رسانههای آزاد افغانستان "نی" میگوید که خبرنگاران و رسانهها در غزنی با تهدید و چالشهای زیادی روبهرو اند و حکومت برای مصونیتشان هیچ اقدامی نکردهاست. به گزارش رادیو آزادی، مجیب خلوتگر رئیس این اداره روز سه شنبه 26 جدی، در یک نشست خبری در کابل گفت، تهدید مخالفان مسلح دولت و عدم توجه دولت در عملی کردن قانون باعث این شده تا رسانهها و خبرنگاران در این ولایت با چنین وضعیت روبهرو شوند.
او افزود:  مشکلات در نهادهای امنیتی هم موجود اند، آنان از قانون با خبر اند، اما نمیخواهند که قانون عملی شود. موضوع دیگر مصونیت رسانهها و خبرنگاران است که مربوط به طالبان میشود، این گروه به خبرنگاران در این بخش مشکلاتی را ایجاد کرده، من فکر میکنم که در هر دو طرف مشکلات موجود اند." آقای خلوتگر میگوید، برخی رسانهها در غزنی به دلیل نپرداختن مالیه به طالبان بسته شدهاند.
بهگفته وی، در این ولایت رسانهها مجبور اند تا به دولت و طالبان مالیه بپردازند که این موضوع آنان را با مشکلات اقتصادی مواجه ساختهاست.  این در حالی است که سال ۲۰۱۷ میلادی برای خبرنگاران افغان یک سال خونین و در تاریخ یک سال بد برای خبرنگاران خوانده شدهاست. بر اساس معلومات کمیته مصونیت خبرنگاران، در این سال ۲۰ تن از خبرنگاران افغان از سوی گروههای تروریستی کشته شدهاند.
بر اساس یافتههای این کمیته، مسئولیت ۱۸ مورد این رویدادها به داعش و دو مورد آن به طالبان مربوط میشوند.   
کمیته مصونیت خبرنگاران، عوامل کشته شدن خبرنگاران و خشونت با آنان را به معافیت عاملین این رویدادها از مجازات، هدف قرار دادن مراکز فرهنگی و رسانهای از سوی گروههای مسلح مخالف دولت و در مجموع به جنگ و نا امنی ربط میدهد. اداره حمایت از رسانههای آزاد «نی» میگوید، اگر جلو مشکلات در مجموع و به خصوص در ولایت غزنی گرفته نشود زندهگی کارمندان رسانهها و خبرنگاران با مشکلات جدیتری روبهرو خواهد شد.
اما نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله میگوید، تأمین امنیت و مصونیت رسانهها و خبرنگاران در اولویت کار وزیر داخله قرار داشته و به آن توجه جدی صورت میگیرد.
او افزود: "امنیت و مصونیت خبرنگاران در اولویت کار ویس برمک وزیر داخله قرار دارد و به ارگانهای مربوطه که در مرکز و ولایت اند هدایت داده تا برای مصونیت خبرنگاران اقدامات جدی کنند."
آقای رحیمی میگوید، وزارت داخله برای مصونیت و امنیت خبرنگاران پلانهای خاص را تهیه کرده و تلاش میشود که این پلانها بهگونه جدی عملی شوند. وی از رسانهها و خبرنگاران میخواهد، تا مشکلاتشان را با پولیس شریک سازند تا در مورد اقدامات اصولی اتخاذ شود.