صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر امور داخله: پولیس درشماری از جرایم جنایی دست داشته است

وزیر امور داخله: پولیس درشماری از جرایم جنایی دست داشته است

وزیر امور داخله کشور میگوید که برخی افراد پولیس در شماری از قضایای جرایم جنایی دست داشتهاند و هنوز مشکلات زیادی در صفوف پولیس کشور وجود دارد. ویس احمد برمک، وزیر امور داخله دیروز، سه شنبه 26 جدی، در یک نشست خبری در کابل گفت شماری از مردم میگویند که پولیس در جرایم جنایی دست دارد و افزود که به عنوان وزیر امور داخله به این موضوع اعتراف میکند. او گفت که بررسی هایش نشان میدهد که شماری از افراد پولیس چون" آلوده" هستند، در چنین قضایایی دست دارند.
آقای برمک اما گفت که باوجود همهی مشکلات، پولیس کشور تلاشهایش را برای کاهش جرایم جنایی و بهبود امنیت در کابل ادامه داده و دستاوردهای خوبی داشته است.
او به بازداشت یک گروه 13 نفری آدم ربا در شهر کابل اشاره کرد و گفت که این گروه یک شبکه وسیع ایجاد کرده بود و شماری از افراد آن در ولایتهای دیگر کشور نیز فعال بودند که با تلاشهای پولیس بازداشت شدند و یک تاجر کشور نیز از چنگال آنها آزاد شد.
آقای برمک از شماری از افراد پولیس که در بازداشت این گروه، سهم داشتهاند تقدیر کرد و گفت که بعد از این هر ماه دستاوردهای پولیس را با مردم در میان خواهد گذاشت.
به گفته وزیر امور داخله، پولیس تنها 9 ماه گذشته سال جاری خورشیدی 4 هزار نفر را در پیوند به جرایم گوناگون جنایی بازداشت کرده است.
وزیر امور داخله در حالی به دست داشتن برخی از منسوبین پولیس در شماری از جرایم جنایی اعتراف میکند که در اوایل ماه جاری خورشیدی، چند تن از افراد پولیس در ولایت غزنی به اتهام دست داشتن در جرایم جنایی و سرقت، بازداشت شدند. همچنین انتقادات زیادی از برخورد و عملکرد پولیس وجود دارد و شهروندان کشور میگویند که در برخی موارد پولیس با شهروندان رفتار نادرست دارد.
فساد در وزارت امور داخله و صفوف پولیس یکی از موضوعات جدی دیگر است. وزیر امور داخله در کنفرانس دیروز تاکید کرد که تلاش می ‎‌کند که صفوف پولیس را از افراد نفوذی دشمن و افراد فاسد، پاک کند.