صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور خطاب به طالبان: اختیار خود را به کشور همسایه ندهید

رئیس جمهور خطاب به طالبان: اختیار خود را به کشور همسایه ندهید

رئیس جمهور غنی در دومین روز کنفرانس مشورتی جامعه مدنی، جوانان و زنان پیرامون صلح از طالبان خواست که به پروسه صلح بینالافغانی بپیوندند.
آقای غنی دیروز، چهارشنبه 27 جدی، در سخنرانی خود در این کنفرانس طالبان را مخاطب قرار داد و گفت: « بیایید مذاکرات بینالافغانی نماییم، اگر افغان هستید، پس اختیار تان را به کشور همسایه ندهید، زیرا آنان نمیخواهند به صلح برسید.»
هرچند آقای غنی به صراحت به کشور خاصی اشاره نکرد، اما ظاهرا اشاره او به پاکستان است. مقامهای دولت افغانستان بارها پاکستان را متهم کرده که به هراس افگنان و شورشیان طالبان پناهگاه امن فراهم و آنها را حمایت و تمویل میکند.
ایالات متحده آمریکا نیز در این اواخر از سیاست پاکستان در قبال تروریستان به صورت جدی انتقاد کرده و کمکهای امنیتی خود به پاکستان را به حالت تعلیق در آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اولین تویت سال 2018 میلادی به شدت از پاکستان انتقاد کرد و گفت که این کشور به تروریستانی که در افغانستان ما به دنبال شکار آنها هستیم، پناه داده است.
اما مقامات پاکستان این ادعا را رد میکنند و میگویند این کشور عملیاتهای گوناگون را علیه گروه های تروریستی در خاک خود راه اندازی کرده است.
رئیس جمهور غنی در سخنرانی دیروز خود همچنین به صلح با پاکستان اشاره کرد و گفت که" ما به پاکستان دست مذاکرات همه جانبه را دراز می ‎‌کنیم."
آقای غنی افزود: « افغانستان و پاکستان باعث صلح و رفاه منطقه شده می توانند و برای این کار ماحول مناسب فراهم شده است و باید از آن استفاده صورت گیرد.»
او همچنان خطاب به کشورهای منطقه گف: «من برای منطقه می گویم ما به این نیت نیستیم که خانۀ کسی را تصاحب کنیم، تنها می خواهیم که در خانه خود آرام زندگی نمائیم، فردی که با عزت به خانۀ ما می آید، از آن مهمان نوازی می کنیم، اما کسی که با قهر و خشم می آید، منجر به مرگش می گردد.»
رئیس جمهور گفت که ما نیت، اراده قوی و حوصله برای صلح داریم و از اشتراک کنندگان کنفرانس خواست پیشنهادات خود را برای آوردن صلح در کشور ارائه کنند و خطاب به آنها گفت که شما محور اصلی رفاه، صلح و ثبات افغانستان هستید و بدون اشتراک تان صلح، ثبات و امنیت بوجود نمیآید.
کنفرانس مشورتی جامعه مدنی، جوانان و زنان پیرامون صلح روز سه شنبه در کابل آغاز شده بود. در این کنفرانس جوانان، زنان و فعالان مدنی از ولایتهای کشور دعوت شده بودند تا در باره روند صلح در کشور با آنها مشوره شود. این برنامه از سوی شورای عالی صلح برگزار شده بود.
در اولین روز این کنفرانس، محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح تایید کرد که تماسهای غیر رسمی با طالبان جریان دارد تا این گروه  وارد به مذاکره و گفتگو شود.