صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مایک پنس: تغییر در اداره ولایت بلخ بصورت مسالمت آمیز به وجود آید

مایک پنس: تغییر در اداره ولایت بلخ بصورت مسالمت آمیز به وجود آید

مایک پنس معاون رییسجمهوری ایالات متحده امریکا طی یک تماس تلفنی با رییسجمهور غنی، خواهان تغییر مسالمت آمیز  در اداره ولایت بلخ شده است.
مایک پنس شنبه شب به وقت افغانستان در صفحه رسمی تویترش نوشت که با رئیس جمهور غنی تماس تلفنی داشته و بر آوردن تغییرات مسالمت آمیز در اداره ولایت بلخ تاکید کرده است.
این مقام بلندپایهی کاخ سفید در حالی رسماً در مورد جنجال‌‎های پیش آمده میان عطامحمد نور والی برکنار شدهی بلخ و حکومت مرکزی اظهار نظر میکند که از حدود یک ماه به این طرف تنشها سیاسی بین حکومت وحدت ملی و آقای نور بالا گرفته است.
پس از منظوری استعفای عطامحمد نور والی پیشین بلخ، او در میان هوادارانش حضور یافت و تصمیم حکومت مبنی بر برطرفی خود را نپذیرفت. از آغاز جنجالها تاکنون آقای نور چندین بار منظوری استعفایش از سوی رییسجمهور غنی را منتفی اعلام کرده است.
ارگ ریاست جمهوری نیز با نشر خبرنامهای گفته که این گفتوگوی تلفنی میان مایک پنس معاون رییسجمهوری ایالات متحده امریکا و رییسجمهور غنی شام روز سه شنبه 26 جدی انجام شده است و در این تماس تلفنی روی تغییر به وقت و مسالمتآمیز در ادارهی محلی ولایت بلخ صبحت و تأکید شده است.
از سویی هم هر دو جانب روی اوضاع امنیتی افغانستان و منطقه نیز بحث و گفتوگو کردهاند.
در خبرنامهی ارگ آمده است که هر دو جانب استراتژی جدید ایالات متحدهی امریکا را در قبال افغانستان و آسیای جنوبی برای آوردن تغییرات مثبت در اوضاع امنیتی منطقه، تأثیر گذار دانستهاند.
بر بنیاد خبرنامه، در این تماس تلفنی رییسجمهور غنی و آقای پنس در مورد پیشرفتها در راستای حکومتداری خوب، اصلاحات، مشارکت سیاسی و آمادگیها برای برگزاری انتخابات آینده نیز صحبت کردهاند.
آقای غنی از همکاریهای ایالات متحدهی امریکا با افغانستان ستایش کرده و گفته که اصلاحات و مشارکت جزء تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی به مردم میباشد و در این راستا گامهای موثری برداشته شده است.