صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چهارده درصد کودکان دایکندی دچار سوء تغذیه‌اند

چهارده درصد کودکان دایکندی دچار سوء تغذیه‌اند

محمود بلیغ والی دایکندی میگوید که از هر 100 کودک در دایکندی، چهارده تن آنان دچار سوء تغذیه هستند. آقای بلیغ این وضعیت را "اسفبار" خوانده است. والی دایکندی روز جمعه 29 جدی به روزنامه «افغانستانما» گفت که در پی نشر این گزارش یک هیئت 12 نفری از موسسات مختلف بین المللی برای بررسی وضعیت به دایکندی آمده تا چارهای برای مصونیت غذایی کودکان این ولایت سنجیده شود.
به گفتهی او، این گزارش توسط موسسه فرانسوی "ای.سی.اف" –که در بیش از 30 کشور فعالیت میکند- در بین سالهای 2016-17 میلادی کار شده و وضعیت کودکان این ولایت را منتشر کرده است.
اقتصاد ضعیف خانوادهها، بیکاری و دسترسی نداشتن به غذای سالم از مشکلات اساسی ساکنان ولایت دایکندی است و این عوامل باعث شده کودکان این ولایت دچار سوءتغذیه شوند.
پیش از این، کمیسیون حقوق بشر نیز وضعیت خانوادهها در ولایت دایکندی را نامطلوب توصیف کرده و گفته بود که اکثر خانوادهها در این ولایت حتی یک وعده غذایی سالم هم ندارند.
بر اساس گزارشهای غیر رسمی، اکثر شهروندان دایکندی زیر خط فقر قرار دارند و تنها درآمد مردم این ولایت، از راه کشاورزی و دامداری است که کفاف زندگیشان را نمیکند.
ولایت دایکندی با جمعیتی، حدود نیم میلیون، کمترین مقدار سرک در کشور را دارد و کارهای که در عرصه بازسازی طی سالهای گذشته شده نیز نتوانسته وضعیت زندگی مردم این ولایت را تغییر دهد.
والی ولایت دایکندی همچنین گفت که بین افزایش فقر و کاهش پروژههای زیربنایی رابطه مستقیم است.
او کاهش پروژههای زیربنایی در ولایت دایکندی برای سال مالی 97 خورشیدی را "فاجعه" خواند و افزود که وقتی پروژه و ساخت و ساز نباشد، اقتصاد خانوادهها نیز ضعیف میشود.
آقای بلیغ اضافه کرد که از حدود 170 پروژه زیربنایی در این ولایت که قرار بود کار شود، در بودجه سال 97 خورشیدی یک تعداد ناچیز آن شامل بودجه شده است.
دایکندی از جمله ولایتهای امن کشور است که طی یک و نیم دهه اخیر، در عرصه فعالیتهای دموکراتیک و مدنی پیشتاز بوده و ناامنی محسوسی در این ولایت وجود ندارد.