صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفیر آمریکا در کابل: انتقال رهبری ولایت بلخ بر اساس قانون اساسی صورت گیرد

سفیر آمریکا در کابل: انتقال رهبری ولایت بلخ بر اساس قانون اساسی صورت گیرد

جان بس، سفیر جدید ایالات متحده در افغانستان در پی بروز تنشها بین ارگ و عطامحمد نور گفت که مشکل پیش آمده در بلخ باید در چارچوب قانون اساسی کشور افغانستان حل شود.
آقای بس، روز پنجشنبه 28 جدی، در نخستین نشست خبریاش در کابل گفت که "مشکل به وجود آمده در بلخ باید توسط خود افغانها در چارچوب قانون اساسی این کشور، حاکمیت قانون و با درنظرداشت این اصل که هیچ فردی فراتر از قانون نیست، حل شود."
او همچنین افزود که "آمریکا حاکمیت ملی افغانستان را به رسمیت میشناسد که از راه قانون اساسی این کشور تمثیل میشود و باید تاکید کنم که شامل صلاحیت رئیس جمهوری برای تغییر و تبدیل مقامهای ولایتی است."
سفیر آمریکا تصریح کرد که ایالات متحده خواهان حل سریع و مسالمت آمیز این مشکل سیاسی است.
او در قسمتی دیگر از سخنان خود تاکید کرد که انتقال قدرت در بلخ باید به گونۀ صلحآمیز، قانونی و با در نظرداشت منافع عموم مردم باشد تا به امنیت و فضای آزاد رقابت سیاسی زیان نرساند.
سفیر ایالات متحده در ادامه گفت که کشورش در این جنجالها دخالت نمیکند؛ چون یک مساله سیاسی باید از طریق گفتگو حل شود نه از طریق زور یا خشونت.
این جنجالها از سوی دیگر باعث شده است که مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز در گفتگوی تلفنی از محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور بخواهد که این موضوع را به صورت مسالمتآمیز حل کند.
معاون ترامپ در حساب توییترش نوشته که در این گفتگو بر حمایت از "تعامل" حکومت با آقای نور و اجرای "انتقال مسالمتآمیز رهبری ولایت بلخ" تاکید شده است.
ارگ اما با نشر اطلاعیهای گفته که در این گفتگو درباره "تغییر به وقت و مسالمتآمیز در ادارۀ محلی ولایت بلخ صحبت و تاکید صورت گرفت."
ارگ حدود یک ماه پیش اعلام کرد که عطامحمد نور استعفا داده و انجینر داود را به عنوان والی بلخ گماشته است. نشر این خبرنامه چند روز بعد جنجالی شد.
عطامحمد نور استعفایش را نپذیرفت و تاکنون در کرسی ولایت باقی مانده است. او گفته به شرطی از ولایت بلخ کنار می روم که حزب جمعیت موافقت کند.
نمایندگان ارگ و حزب جمعیت از دو هفته بدین سو در حال مذاکره هستند. روز پنجشنبه گزارشی منتشر شده که سرانجام پس از ۸ بار نشست، نمایندگان حکومت و جمعیت اسلامی به توافقات ابتدایی دست یافتند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، از میان ۱۲ خواست جمعیت اسلامی، حکومت با ۷ مورد آن توافق کرده است اما تاکنون ارگ در این مورد چیزی به رسانهها نگفته است.