صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طالبان ۱۸ نفر را در بلخ تیرباران کردند

طالبان ۱۸ نفر را در بلخ تیرباران کردند

مقامهای امنیتی ولایت بلخ اعلام کردهاند که طالبان شنبه شب 30 جدی، 17 نفر از نیرویهای خیزش مردمی و یک پولیس محلی را در روستای «نوقشلاق بزبای» ولسوالی شولگره این ولایت به گلوله بستهاند.
عبدالرزاق قادری آمر امنیت فرماندهی پولیس بلخ در این باره به صدای آمریکا گفته است که این رویداد به دلیل خیانت یکی از افراد خیزش مردمی این روستا صورت گرفته است.
آمر امنیت فرماندهی پولیس بلخ همچنان افزوده: «حوالی ساعت ۱:۴۰ شب در قریه بُزبای ولسوالی شولگره که در ۳۷ کیلومتری جنوب غرب ولسوالی شولگره قرار دارد، دشمن با استفاده از خیانت یک تن از افراد خیزشی دشمن در قریه دخول اجرا میکند، ۱۸ تن از خیزشهای مردمی با یک پولیس محلی شهید است.»
آمر امنیت پولیس بلخ از شناسایی عاملان این رویداد نیز خبر داده؛ اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است.
اما بیبیسی به نقل از منابعی گزارش داده است که این افراد همه در یک محفل عروسی اشتراک کرده بودند که مخالفان مسلح وارد محفل شده و آنها را تیرباران کردهاند. سراجالدین عابد، ولسوال شولگره بلخ گفته این افراد همه ملکی بودند. او افزوده در چوکات خیزشهای مردمی در این ولسوالی نیرو وجود ندارد؛ اما مردم هرازگاهی که نیاز به حمایت از نیروهایی امنیتی میشد همکاری میکردند.
طالبان با نشر پیامی مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته اما ادعا کردهاند که با حمله به یک پاسگاه امنیتی، ۱۸ شبه نظامی طرفدار دولت را کشته و کنترل پاسگاه را به دست گرفتهاند.