صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمر امنیت ولایت فراه در انفجار ماین کنار جاده کشته شد

آمر امنیت ولایت فراه در انفجار ماین کنار جاده کشته شد

مقامهای امنیتی ولایت فراه در غرب کشور تایید کردهاند که آمر امنیت قومندانی امنیه این ولایت بر اثر انفجار یک ماین کنار جاده کشته شده است.
ناصر مهری، سخنگوی والی فراه به رسانهها گفته است که گلبهار مجاهد آمر امنیت این ولایت شنبه شب بر اثر انفجار ماین کنار جاده در نزدیکی پوسته« حیدر قلی» در بیرون از شهر فراه کشته شده است.
او افزوده که گروه طالبان بر یک پوسته امنیتی در اطراف شهر فراه حمله کرده بودند و آمر امنیت این ولایت برای نظارت از وضعیت، به بیرون از شهر رفته بود.
در روزهای اخیر حملات گروههای تروریستی در ولایت فراه افزایش یافته و نگرانیهای زیادی را در مورد وضعیت این ولایت بوجود آورده بود. شماری از شهروندان این ولایت روز شنبه در اعتراض به افزایش ناامنیها تظاهرات کرده بودند و از حکومت خواستند که برای بهبود وضعیت امنیت شهر تدابیر جدی روی دست گیرد.
گروه طالبان مسئولیت جاسازی ماین کنار جادهای را که منجر به کشته شدن آمر امنیت ولایت فراه شد، پذیرفته است.
ولایت فراه در غرب کشور یکی از ولایتهای ناامن است و مقامات این ولایت ادعا میکنند که شورشیان در این ولایت از سوی شماری از کشورهای خارجی، تمویل و تجهیز میشوند. چند روز قبل محمد عارف شاه جهان والی این ولایت گفته بود که اسلحه و مهماتی که از نزد شورشیان بدست آوردهاند، ساخت کشور روسیه است.
بر اساس یک خبر دیگر، بر اثر انفجار یک ماین کنار جاده در ولسوالی گلران ولایت هرات، 8 غیرنظامی کشته شدند.
سخنگوی قومندانی امنیه ولایت فراه گفته است که قربانیان این رویداد کسانی بودند که از ولسوالیشان برای کار به شهر هرات میآمدند و در مسیر راه موتر آنها با ماین کنار جاده برخورد کرده است. مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی به عهده نگرفته است.
ولایت هرات در جنوب غرب کشور از جملهای ولایتهای امن به شمار میرود اما در شماری از ولسوالیهای این ولایت، شورشیان هر از گاهی دست به حملات تروریستی میزنند.