صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امریکا ۱۰۰ میلیون دالر به حکومت افغانستان کمک کرد

امریکا ۱۰۰ میلیون دالر به حکومت افغانستان کمک کرد

امریکا، ۱۰۰ میلیون دالر را در راستای تطبیق اصلاحات اداری به حکومت افغانستان کمک کرد تا از طریق بودجه ملی کشور مصرف شود.
موافقتنامه این کمک مالی  دیروز میان اکلیل حکیمی وزیر مالیه و جان باس سفیر امریکا در کابل امضاء شد.
وزارت مالیه با نشر خبرنامهای گفته است که قسط پنجم موافقتنامه مشارکت توسعه جدید به ارزش ۱۰۰ میلیون دالر میباشد که در اختیار حکومت افغانستان قرار گرفته است.
گفته شده است که امریکا این کمک مالی را بعد از آوردن اصلاحات در بخشهای جمع آوری عواید ملی، خدمات ملکی، تطبیق بودجه سازی ولایتی، برنامه میثاق شهروندی، تقویت بخشیدن اداره اراضی و توانمند سازی اقتصادی زنان اعطا کرده است. به گزارش پژواک، اکلیل حکیمی گفته که برنامههای تشویقی در ایجاد اصلاحات بنیادی و فراهم سازی منابع اختیاری برای حکومت افغانستان بخاطر تطبیق پروژههای سرمایه گذاری دارای اولویت و رفاه مردم افغانستان اهمیت زیادی دارد.
جان باس، سفیر امریکا ضمن تشکر از وزیر مالیه بخاطر اصلاحات اقتصادی در رابطه به این موافقتنامه گفت: «کمک جدید امریکا در بدل آوردن اصلاحات حکومت افغانستان به این کشور صورت گرفته است.»
بر اساس این خبرنامه، موافقتنامه مشارکت توسعه جدید، ۱۱ میزان ۱۳۹۴ در سفر رئیس جمهور به امریکا امضا شده بود که بر اساس آن امریکا برای چهار سال مبلغ ۸۰۰ میلیون دالر را به افغانستان کمک میکند تا از طریق بودجه ملی کشور مصرف شود.