صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه کابل و اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی امضا شد

تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه کابل و اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی امضا شد

تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه کابل و اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی به هدف جذب کارمند و کار آموز از فارغان و محصلان دانشکده فارمسی و ظرفیت سازی اداره ملی تنظیم ادویه امضا شد.
دفتر رسانههای حکومت دیروز دوشنبه 2 دلو، با نشر اعلامیهای نوشته است که ریاست دانشگاه کابل و اداره تنظیم ادویه و محصولات صحی با امضای تفاهمنامه همکاری، روی چهار مورد توافق کردند. براساس توافقنامه، قرار است شماری از فارغان دانشکده فارمسی دانشگاه کابل به حیث کارمند در اداره تنظیم ادویه و محصولات صحی جذب شوند و همچنین، تعدادی از دانشجویان این دانشکده، دوره کارآموزی را در اداره تنظیم ادویه سپری کنند.
اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی گفته است که برای موجودیت ادویه و محصولات صحی با کیفیت و قیمت مناسب آن در کشور نیاز است که به شکل دوامدار، ظرفیت این اداره بلند برود. از این اداره در سال های گذشته نیز تعدادی از فارغان دانشکده فارمسی به حیث کارمند جذب شدند که تنها در سال گذشته، 75 تن از فارغان دانشکده فارمسی جذب این اداره شدند.
اداره ملی ادویه گفته است که در سال جدید، 50 تن از فارغان دانشکده فارمسی جذب خواهد شد. قرار است تا پنج سال آینده، حدود 300 تن از فارغان این دانشکده جذب اداره ملی ادویه شوند. به گفته این اداره، دانشجویان پس از سپری کردن دوره کار آموزی، برای تولید دوای با کیفیت به سکتور خصوصی معرفی خواهند.
این در حالی است که هنوز هم بیشترین دوا و محصولات صحی از طریق پاکستان، هند، ایران و دیگر کشورها وارد می شود؛ اما کیفیت مقدار زیاد آن پایین است. گفته میشود برخی از شرکتهایی که تجارت دوا و محصولات صحی را دارند، دوای بی کیفیت را به خصوص در کشور پاکستان فرمایش میدهند و با قیمت گزاف بالای مردم به فروش می رسانند.
اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی گفته است که این اداره مصمم است ظرفیت این اداره را بلند ببرد و از کیفیت دوا نیز نظارت دقیق صورت گیرد تا دوا با کیفیت و قیمت مناسب به دسترس مردم قرار گیرد.