صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نی، خشونت علیه خبرنگاران را در دادگاه کیفری بین‌المللی ثبت کرد

نی، خشونت علیه خبرنگاران را در دادگاه کیفری بین‌المللی ثبت کرد

نهاد حمایت کننده رسانههای آزاد افغانستان( نی) از ثبت شکایت خشونت علیه خبرنگاران در دادگاه کیفری بینالمللی خبر داد و گفت 190 قضیه که مصداق جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را داشتند، در این دادگاه ثبت شده است. مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی دفتر نی، روز دوشنبه 2 دلو، در یک نشست خبری در کابل گفت که این قضایا شامل قتل، جراحت، اختطاف و تهدید و تخویف خبرنگاران و کارمندان رسانهای میشود.
آقای خلوتگر افزود که آنها قضایای را در این دادگاه ثبت کردهاند که از سال 1382 تا کنون اتفاق افتاده مسئولیت آن را گروههای طالبان، داعش و شبکه حقانی، به عهده دارند. قضیههای خشونت؛ شامل 48 مورد قتل، 74 مورد مجروحیت، 15 مورد اختطاف و 53 مورد تهدید و تخویف خبرنگاران و کارمندان رسانه ای در کشور است.
آقای خلوتگر گفت که از این مقدار خشونت که تعریف جنایت جنگی و یا جنایت علیه بشریت دارد، هشت مورد آن مربوط به خبرنگاران بانو میشود.
رئیس اجرایی دفتر نی گفت که خواست ما از سازمان ملل متحد و دولت افغانستان این است که این موارد را برای محکم کاری ثبت کنند و برای پیگیری این پروندهها، نهادهای را که برای رسانهها دادخواهی میکنند، کمک کنند.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانههای آزاد افغانستان بهخاطر بیشتر شدن ارزش این حرکت، از حکومت نیز میخواهد تا قضایای خشونت علیه خبرنگاران را که از سوی گروههای تروریستی انجام شده است، به نمایندگی مردم به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در دادگاه کیفری بینالمللی ثبت کند. دفتر نی همچنان از سازمان ملل متحد و دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز میخواهد تا در دادخواهی برای تحقق عدالت و حمایت از آزادی بیان در کشور، با مردم افغانستان همگام شوند.
بر بنیاد مادۀ پنجم اساسنامۀ دادگاه کیفری بینالمللی ( International Criminal Court / ICC ) این دادگاه صلاحیت دارد به مهمترین جرایمی که مایۀ نگرانی جامعۀ بینالمللی میشود، رسیدگی کند. این جرایم شامل جنایت نسل کشی، جنایت ضد بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز میشود.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانههای آزاد افغانستان نیز شمار زیادی از حملات و خشونتهایی را که از سوی گروههای هراس افگن در برابر خبرنگاران، کارمندان رسانهای و تاسیسات رسانهای در افغانستان انجام شده است، جنایت جنگی و یا جنایت ضد بشریت دانسته و خواهان رسیدگی به آنها است.
رئیس اجرایی نی در این نشست خبری همچنین از حکومت خواست که امنیت رسانهها را "به هر شکل ممکن" باید تامین کند و نهادهای بینالمللی نیز در راستا ما را کمک کنند.
مجیب خلوتگر همچنین به موضوع دسترسی به اطلاعات اشاره کرد و گفت که در حادثه هوتل اینترکانتیننتال به خبرنگاران اجازه حضور از نزدیک داده نشد. او همچنین گفت که اطلاعاتی که داده شده نیز دروغ است.
او از مقامهای مسئول خواست که اطلاعات را به صورت سریع در اختیار خبرنگاران قرار دهند تا مردم به روند آزادی بیان خوشبین باشند.
بعد از حمله تروریستی به هوتل اینترکانتیننتال، خبرنگاران حتی بعد از ختم درگیری نتوانستند از رویداد و خسارات وارده تصویر بگیرند که با انتقادات زیادی مواجه شد.