صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون انتخابات: فهرست رای دهندگان به اساس تذکره‌های کاغذی تهیه می‌شود

کمیسیون انتخابات: فهرست رای دهندگان به اساس تذکره‌های کاغذی تهیه می‌شود

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که فهرست رای دهندگان در انتخابات، براساس تذکرههای کاغذی تهیه میشود.  مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات گفتهاند که تمویل کنندگان و حکومت افغانستان، حدود ۲۹.۴ میلیون دالر امريکايى را برای ترتیب فهرست رای دهندگان تعهد کردهاند که ده درصد اين پول را حکومت افغانستان و متباقى را جامعهی جهانى مى پردازد.
وسیمه بادغیسی معاون و سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات دیروز، چهارشنبه 4 دلو، در مراسم معرفی سید حفیظ الله هاشمی عضو جدید این کمیسیون گفت، با معرفی عضو کمبود کمیسیون، انتخابات برای ریاست این نهاد نیز برگزار خواهد شد.  سرپرست کمیسیون انتخابات افزود کارها در این کمیسیون به منظور برگزاری انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى ادامه دارد و قرار است فهرست رای دهندگان، به اساس تذکرههاى کاغذی ترتیب شود.
کمیسیون انتخابات در حالی از ترتیب لیست رای دهندگان براساس تذکرههای کاغذی در انتخابات آینده خبر میدهد که از روزهای نخست روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، تلاشها برای توزیع تذکرههای الکترونیکی آغاز شده بود. اما روند توزیع تذکرههای الکترونیکی بنا به جنجالهای سیاسی آغاز نشد.
پس از برکناری نجیبالله احمدزی از سمت ریاست کمیسیون انتخابات، سید حفیظالله هاشمی دو هفته پیش به عنوان عضو جدید کمیسیون انتخابات برگزیده شد. آقای هاشمی دیروز چهارشنبه، از سوی ویس احمد هدایت معاون رییس دفتر ریاست جمهوری رسماً معرفی و به کارش آغاز کرد. این عضو جدید کمیسیون انتخابات، پیش از این به عنوان رییس دارالانشای مجلس سنا نیز کار کرده است.
این عضو تازه گماشته شدهی کمیسیون انتخابات گفته که برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی در 16 سرطان سال آیندهی خورشیدی، نیازمند کار شبانهروزی است و از سوی دیگر تصمیم قاطع حکومت و اعضای کمیسیون نیز لازم است. آقای هاشمی به برگزاری انتخابات در زمان معین آن تأکید کرد.
او افزود که روند انتخابات به اعتمادسازی نیاز دارد و در این راستا به دیگر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به گونهی جدی تلاش میکنند. وی تأکید کرد که کمیسیون انتخابات، به تنهایی نمی‌‌تواند متضمن انتخابات همهشمول و سراسری باشد. به گفتهی او در این راستا همکاری نهادهای دولتی، جامعه جهانی، نهادهای مدنی و ناظر انتخاباتی ضروری میباشد. از سویی هم عبدالبدیع صیاد سخنگو و عضو کمیسیون انتخابات گفت اعضای این کمیسیون، متعهد اند که باورهای مردم را به روند ملی انتخابات دوباره اعاده کند. وی تأکید کرد که کمیسیون انتخابات به هیچ کس حق مداخله در امور این کمیسیون را نمیدهد و زیر هیچ گونه فشاری نخواهد رفت.