صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برای حدود 18 هزار بست کاری، 280 هزار نفر درخواست داده‌اند

برای حدود 18 هزار بست کاری، 280 هزار نفر درخواست داده‌اند

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اعلام کرد که برای 18 هزار بست معلمی و خدمات ملکی، 280 هزار تن درخواست دادهاند. احمد نادر نادری، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، روز چهارشنبه 4 دلو در یک نشست خبری در کابل گفت که نزدیک برای 18 هزار بست معلمی و خدمات ملکی که به اعلان گذاشته شده بود، 280 هزار تن درخواست دادند که 225 هزار واجد شرایط رقابت شدهاند.
آقای نادری افزود، افرادی که در پیوند به گزینش نشدنشان شکایت دارند، در کابل تا سه روز و در ولایتها تا پنج روز وقت دارند شکایت کنند.  کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، حدود سه ماه پیش ۱۷۷۰۰ بست خدمات ملکی و معلمی را از 34 ولایت کشور اعلام کرده بود. از این مقدار بست، 9 هزار برای خدمات ملکی و 8700 بست برای معلمی است.
این کمیسیون گفته که در پی اعلام این بستها، ۲۶۰ هزار فرم درخواستی در سیستم کانکور ثبت شد که از این میان، ۲۲۶۰۰ درخواستی که خلاف طرزالعمل امتحان جمعی به صورت تکراری ارایه شده بود، حذف شده است. به نقل از مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ۲۲۵۶۷۰ داوطلب واجد شرایط قرار است برای 18 هزار بست به رقابت بپردازند.
احمد نادر نادری، رئیس این کمیسیون گفت که سقف پذیرش کارمند در ادارههای دولتی –خدمات ملکی و نیروی امنیتی، نزدیک به یک میلیون کارمند است و حکومت توانایی بیش از این را ندارد.
آقای نادری همچنین اضافه کرد که سالانه بین 50 تا 70 هزار جوان فارغ التحصیل میشوند که جویای کار هستند و این متقاضیان باید وارد بخشهای خصوصی شوند.
وزارت کار و امور اجتماعی، حدود دو هفته پیش اعلام کرده بود که اگر برای کاهش ارقام بیکاری در کشور اقداماتی انجام نشود، در 5 سال بعد، افغانستان 4 میلیون بیکار خواهد داشت.
فیضالله ذکی وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین به نقل از احصائیه بانک جهانی گفته بود که در حال حاضر حدود 1.9 میلیون بیکار در کشور وجود دارند.
وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین به منظور کاهش میزان بیکاری و از بین بردن این پدیده، طرحی «ایجاد سالانه یک میلیون شغل» در جلسه شورای عالی فقر زدایی، ارائه کرده که در پرنسیب مورد تأیید قرار گرفته است.
به باور وزیر کار، یکی از راههایی که در ایجاد شغل بسیار موثر است و دولت را کمک میتواند، تطبیق درست بودجه توسعهای و عادی از بودجه ملی کشور است. فیضالله ذکی گفته بود این در صورتی ممکن است که هدف تنها مصرف بودجه نباشد؛ بلکه سکتورها در مصرف بودجه تحت نظارت خاص دولت باشد و "از جمله سکتور زیربنا."
شناسایی بیش از شش هزار بست خالی 3 و 4
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید که توانسته ۶۶۸۲ بست خالی سه و چهار وزارتها و نهادهای دولت را در سراسر کشور شناسایی کند. 
احمد نادر نادری، رئیس این کمیسیون گفت که این بستها در نتیجۀ ارزیابی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در هماهنگی با وزارتها و ادارههای دولت مشخص شدهاند و به رقابت آزاد سپرده میشود.
آقای نادری همچنین اضافه کرد که اکثر این بستها بین چهار تا پنج سال خالی بوده و نهادهای دولتی در این زمینه اقدامی نکرده است.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور شفافیت و سرعت در روند استخدام برای این بستها، طرحی را ریخته و جزئیات بستهای یادشده را با وزارتها و نهادهای دولت درمیان گذاشته است.
به گفته مسئولان کمیسیون، نهادهای دولت مکلفاند پیش از اعلام رسمی این بستها، در قدم نخست، نیاز موجودیت بستهای یادشده را برای سال مالی ۱۳۹۷ تشخیص دهند. ممکن است شماری از این بستها در نتیجۀ این نیازسنجی تعدیل شوند و به جای آنها مطابق نیازمندیهای تشکیلاتی، بستهای جدید را با لوایح وظایف مشخص، طرح شوند.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، حساب ویژۀ هر وزارت و اداره را در سیستم استخدام الکترونیک، به گونۀ جداگانه افتتاح میکند تا با بهره بردن از آن، بستهای مورد نیازشان را ثبت کنند. این کمیسیون همچنین میگوید که برای نظارت بهتر، یک حساب نظارتدهی به رسانهها میدهد تا از روند استخدام این بستها نظارت کنند.