صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بی‌جا شده‎ها در جوزجان: در توزیع کمک‌ها شفافیت وجود ندارد

بی‌جا شده‎ها در جوزجان: در توزیع کمک‌ها شفافیت وجود ندارد

به ادامه توزیع کمکهای زمستانی برای ۷هزار خانواده بیجا شده در ولایت جوزجان شماری از بیجا شدهها در اعتراض به توزیع غیر عادلانه مواد کمکی از سوی ریاست امور مهاجرین و عودت کنندهگان این ولایت شکایت نموده و خواهان توزیع عادلانه مواد کمکی شدند.
به گزارش رادیو آزادی، زین الدین باشنده قریه چقمه چقور ولسوالی قوش تپه که شش ماه قبل به شهر شبرغان بیجا شده و از وضعیت اقتصادی چندان خوب برخوردار نیست  روز جمعه، 6 دلو،  گفت: "چندین بار به ریاست امور مهاجرین مراجعه کردم، از اینکه واسطه ندارم برایم کمک نمیکنند. کمکها برای مستحقین و نیازمندان نمیرسد."
دو تن دیگر از این بیجا شدهها که دو ماه قبل از ولسوالیهای شیرین تگاب و دولت آباد فاریاب به شبرغان بیجا شدهاند نیز بسیار پریشان به نظر میرسند و از مقامات محلی خواستند تا به مشکلات افراد فقیر و نیازمند بگونه جدی رسیدهگی نمایند، در غیر آن در این فصل زمستان بسیاری از خانوادههای نادار به دلیل سردی هوا و نبود مواد غذایی جانهای شان را از دست خواهند داد.
شماری از این بیجا شدهها میگویند، توزیع مواد از سوی مؤسسات خارجی از طریق ریاست امور مهاجرین و عودت کنندهگان برای افراد مستحق نه بلکه برای افراد واسطه دار و پولدار توزیع می‌‎گردد، در حقیقت حقوق افراد نیازمند و فقیر در این جریان ضایع میشود.
اما سید طالب سادات رئیس امور مهاجرین و عودت کنندهگان جوزجان گفت که این مواد برای آن عده خانوادههای نیازمند توزیع میگردد که قبلاً از سوی مؤسسات کمک رسان شناسایی شده باشند.
وی افزود: "قابل تذکر است که از آغاز سال روان ۱۳۹۶ تا اکنون بیشتر از ۱۱هزار خانواده بیجا شده که از ولسوالیهای دولت آباد و شیرین تگاب فاریاب و ولسوالیهای قوش تپه، درزاب و آقچه ولایت جوزجان به شبرغان پناه آوردهاند سروی صورت گرفته و برای ۷هزار خانواده بیجا شده کمکهای عاجل صورت گرفتهاست."
رئیس امور مهاجرین و عودت کننده‌‌گان جوزجان اطمینان داد که قرار وعده دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندهگان، توزیع کمکها تا آخر سال روان ادامه خواهد داشت و هیچکس بدون اخذ کمک باقی نخواهد ماند.