صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مرکز واحد طی مراحل صادرات گمرکی گشایش یافت

مرکز واحد طی مراحل صادرات گمرکی گشایش یافت

"مرکز واحد طی مراحل صادرات گمرکی" کشور که  به منظور ایجاد سهولت، توسعه و افزایش کالای تجاری، ایجاد شده است، گشایش یافت.
این مرکز روز پنجشنبه، 5 دلو، با حضور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور و جان بس سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل، افتتاح شد.
این مرکز با حمایت مالی اداره توسعه بینالمللی آمریکا( USAID ) در محوطه گمرکات میدان هوایی بینالمللی حامد کرزی، در کابل ایجاد شده است.
رئیس اجرائیه در سخنرانی خود ایجاد این مرکز را یک گام بزرگ در راستای تقویت صادرات و رسیدن کالاهای تجاری کشور به بازارهای جهانی دانست.
او افزود که افزایش صادرات و بازاریابی جهانی برای کاهالای صادراتی کشور، از اولویتهای حکومت وحدتملی است. او گفت که افزایش صادرات کالاهای بازرگانی افغانستان، تاثیر مستقیم روی تجارت، زراعت و تولید داخلی کشور دارد.
آقای عبدالله ناامنی را یکی از عمدهترین چالشها بر سر راه سرمایهگذاران و تاجران ملی دانست و افزود که" دشمنان مردم افغانستان در پی آسیب رساندن به مردم و کشور هستند."
او افزود اما تاجران و سرمایهگذاران در پی آبادی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مردم هستند و حکومت حمایت خود را از آنها ادامه میدهد و در کنار آنها است.
رئیس اجرائیه کشور از دولت آمریکا و بویژه اداره توسعه بینالمللی آمریکا(USAID ) بخاطر همکاری در راستای ساخت این مرکز، تشکر کرد.
جان بس، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل نیز در مراسم گشایش "مرکز واحد صادرات گمرکی" کشور سخنرانی کرد. آقای جان بس تاکید کرد که آمریکا از حکومت افغانستان و برنامههای اقتصادی آن حمایت میکند و مردم آمریکا در کنار مردم افغانستان خواهد بود.
او گفت که در راستای دسترسی کالاهای تجاری افغانستان به بازارهای جهانی، همکاری خواهد کرد و افزود که ایجاد این مرکز سهولتهای لازم را برای دسترسی تاجران افغان به بازارهای جهانی فراهم میکند و طی مراحل اداری انتقال کالا از افغانستان به خارج از کشور نیز به آسانی انجام خواهد شد. سفیر آمریکا در کابل، در بخشی از سخنان خود گفت که سالهای زیادی است که چهره افغانستان با تصویرهای از خشونت و جنگ به مردم دنیا معرفی شده است، اما تاجران افغان با صادر کردن کالاهای تجارتی، صنایع دستی و میوه خشک افغانستان، میتوانند این تصویر را تغییر و زیباییهای افغانستان را به مردم جهان نشان بدهند.
آقای جان بس تاکید که آمریکا علاوه بر اینکه از حکومت افغانستان حمایت میکند، از سکتور خصوصی افغانستان نیز حمایت میکند و در راستای رشد و تقویت آن تلاش خواهد کرد.
همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع در این مراسم ایجاد مرکز واحد طی مراحل صادرات گمرکی را یک گام خوب در راستای تسهیل صادرات دانست و گفت این کار بر افزایش صادرات کشور تاثیر خواهد گذاشت.
آقای رسا گفت که وزارت تجارت در راستای تقویت صادرات کشور استراتژی ملی صادرات را تدوین کرده است و بر اساس آن اقلام صادراتی کشور تعیین و برای آنها زنجیره ارزشی تعیین میشود. او افزود که تطبیق این استراتژی با همکاری سکتور خصوصی، به زودی آغاز خواهد شد.
وزیر تجارت همچنین از نهایی شدن 27 قانون برای قانونمند سازی تجارت در کشور خبر داد و گفت که کار روی پنج قانون دیگر جریان دارد.
خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع کشور از ایجاد این مرکز استقبال کرد و گفت که اکنون تاجران کشور وابسته یک مسیر ترانزیتی نیستند و مسیرهای مختلف ترانزیتی به روی آنها گشوده شده است.
او افزود که تاجران و سرمایهگذاران در کشور هنوز هم با مشکلات زیادی روبرو هستند و انتظار ما از حکومت این است که برای حمایت از سکتور خصوصی، اقدامات بیشتری انجام دهد.
مقامات حکومت گفتهاند در سالهای اخیر صادارات کشور افزایش یافته است و آنها تلاش میکند زمینهی بیشتر برای انتقال کالاهای تجاری افغانستان به بازارهای جهانی فراهم شود.
همچنین حکومت برای سهولت در زمینه صادرات، یک خط هوایی ویژه با هند ایجاد کرد که میوه افغانستان را به آن کشور انتقال میدهد. طیارههای کارگو از شهرهای کابل و قندهار محصولات میوه را بارگیری میکنند و به هند انتقال میدهند. این خط هوایی ویژه در میدان هوایی شهر مزار شریف نیز فعال خواهد شد.
علاوه بر این، حکومت در تلاش است تا از وابستگی افغانستان به مرزهای پاکستان کاهش دهد. تنشهای سیاسی بین دو کشور بارها این مرزها را مسدود کرده و باعث شده است که میلیونها دالر به تاجران زیان وارد شود.
گشایش مسیر بندر چابهار ایران و انتقالهای کالاهای تجاری از هند به افغانستان از این مسیر، یکی از راههای بدیل برای کاهش وابستگی به مرزهای پاکستان گفته میشود.
ولین محموله گندم از کشور هند از طریق بندر چابهار در اواسط ماه گذشته خورشیدی، به کابل پایتخت رسید.
ضیا صادق