صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان از تحریم اعضای طالبان و شبکه حقانی توسط آمریکا استقبال کرد

افغانستان از تحریم اعضای طالبان و شبکه حقانی توسط آمریکا استقبال کرد

حکومت افغانستان از تحریم شش عضو گروه طالبان و شبکه حقانی توسط آمریکا استقبال کرد و گفت که این موضوع بارها از جانب افغانستان مطرح شده است. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری شام روز جمعه، 6 دلو، به روزنامه«افغانستانما» گفت که: «حكومت افغانستان از اعمال فشار بالای گروههای تروريستی وكشورهای حامي آنان استقبال میكند.» وزارت مالیه آمریکا روز پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد که تحریمهای تازهای را بر چهار عضو گروه طالبان و دو عضو شبکه حقانی وضع کرده، اما جزئیات این تحریمها ارائه نشده است.
بر اساس اعلامیه وزارت مالیه آمریکا، این افراد شامل عبدالقدیر بصیر، عنایت الله، حفیظ الله محمد پوپلزی و عبدالصمد ثانی از اعضای گروه طالبان و گلاخان حمیدی و فقیر محمد از اعضای شبکه حقانی میشود. وزارت مالیه آمریکا گفته است که عبدالصمد ثانی عضو گروه طالبان و فقیر محمد عضو شبکه حقانی، اتباع پاکستان و چهار نفر دیگر، اتباع افغانستان هستند.
آقای مرتضوی ضمن استقبال از تصمیم وزارت مالیه آمریکا مبنی بر تحریم اعضای طالبان و شبکه حقانی، گفت که فعالیت آزادانه گروههای تروریستی و حمایت برخی کشورها از این گروهها، باعث میشود که کشورهای منطقه و جهان با تهدید بیشتر مواجه شوند.
مقامات افغانستان در این اواخر بارها از آمریکا و جامعه جهانی خواستهاند که برای مبارزه با تروریسم در افغانستان، ببر حامیان آنها فشار وارد گردد و منابع مالی و تامیناتی آنها مسدود شود.
حکومت افغانستان بویژه پاکستان را همواره متهم به حمایت و پناه دادن به تروریستان کرده و از آمریکا و سایر کشورها خواسته است که بر این کشور فشار وارد کنند که تا دست از حمایت گروههای تروریستی بردارد و پناهگاههای امن آنها را نابود کند. اما پاکستان همواره حمایت از تروریستان را رد کرده است.
حکومت آمریکا نیز بعد از اعلام استراتژی جدید خود برای افغانستان و جنوب آسیا، فشارها را بر پاکستان افزایش داده و خواستار اقدامات فوری علیه گروه طالبان و شبکه حقانی از سوی پاکستان شده است.  دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که پاکستان به تروریستانی پناه داده که ما در افغانستان به دنبال شکار آنها هستیم و گفت این کشور رهبران آمریکا را"احمق" فرض کرده است. در پی انتقادات شدید دونالد ترامپ از پاکستان، این کشور کمکهای نظامی خود به پاکستان را به حالت تعلیق در آورد و گفت که پاکستان باید اقدامات عملی را علیه گروههای تروریستی در خاک خود روی دست گیرد و از بازی دوگانه دست بردارد.
گروه طالبان و شبکهی حقانی اکنون فعالیتهای هماهنگ دارند و رهبر شبکه حقانی به عنوان معاون ملا هبتالله رهبر گروه طالبان کار میکند.  حکومت افغانستان شبکه حقانی را مسئول بسیاری از عملیات انتحاری و تروریستی در کشور میداند و میگوید که فشارهای مالی بر این گروه و حامیانش، میتواند در امر مبارزه با تروریسم در افغانستان، موثر واقع شود.