صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: جامعه جهانی کشورهای حامی تروریسم را به انزوا بکشاند

رئیس جمهور:  جامعه جهانی کشورهای حامی تروریسم را به انزوا بکشاند

رئیس جمهور غنی از جامعه جهانی خواست که کشورهایی را که به حمایت از گروههای تروریستی ادامه میدهند، به انزوا بکشاند.
آقای غنی که دیروز، دوشنبه 9 دلو، در یک کنفرانس خبری مشترک با جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونیزیا در ارگ ریاست جمهوری صبحت میکرد، از همدردی کشورهای جهان در مورد حملات تروریستی اخیر در کشور تشکر کرد و افزود که اما اکنون زمان تصمیم گیری فرا رسیده است.
رئیس جمهور گفت: توقع مردم افغانستان از دوستان بین المللی این است که وقت تصمیم فرا رسیده تا با هر وسیله ممکن، کشورهایی را که از تروریزم حمایت می کنند و به تروریستان وحشی پناهگاه و تسهیلات فراهم میکنند، از این تخطی غیر قانونی و غیر اخلاقی باز دارند، و در صورتی که این کشورها به تخطی از قوانین بین المللی ادامه دهند، آنها را تجرید و منزوی نمایند.»
آقای غنی همچنین گفت که گروه طالبان پیش از این مسئولیت حملاتی را که در آن تلفات افراد ملکی زیاد بود، به عهده نمیگرفتند، اما این بار مسئولیت حملهای را که در آن شمار زیادی غیرنظامی کشته شدند، بدون مکث به عهده گرفتند.
او افزود که مسئولیت حمله خونبار روز یکشنبه در کابل را "به فرمایش بادار شان" به عهده گرفتند تا " برای باداران شان زمینه بیرون رفتن از انزوای سیاسی که در آن قرار دارد فراهم شود."
آقای غنی از نیروهای امنیتی کشور برای مبارزه با گروههای تروریستی ستایش کرد و از گروههای سیاسی و سیاست مداران با نفوذ خواست که منافع کوچک شخصی را در مقابل منافع ملی کنار بگذارند و از اصلاحات در حکومت و نیروهای امنیتی حمایت  کنند. او بر آوردن اصلاحات در وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی تاکید کرد و گفت که این کار دیگر" به هیچ وجه قابل تاخیر نیست."
سفر رئیس جمهور اندونیزیا به کابل پس از 60 سال
جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونیزویا برای همکاری در روند صلح در افغانستان، دیروز وارد کابل شد و مورد استقبال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی قرار گرفت.
پس از شش دهه این نخستین سفر یک رئیس جمهور اندونیزیا به افغانستان است. در 1961 احمد سوکارنو رئیس جمهور سابق اندونیزیا به افغانستان سفر کرده بود.
آقای جوکو ویدودو پس از سفر اخیرش به پاکستان به کابل آمد و با رئیس جمهور غنی و شمار دیگر از مقامات حکومت افغانستان ملاقات کرد.
او در کنفرانس خبری مشترک با آقای غنی گفت که آنها گفتگوهای خوبی داشتهاند و روی همکاریهای دو جانبه در زمینههای اقتصادی و زیربنا، تاکید کردند.
آقای ویدودو گفت که کشورش افغانستان را در پیش برد روند صلح همکاری خواهد کرد و از تلاش میکند که صلح در افغانستان تامین گردد.
او حملات اخیر در کشور را یک "تراژدی" خواند و با مردم افغانستان و قربانیان رویدادهای اخیر اظهار همدردی کرد و گفت که این حملات نشان میدهد که باید برای صلح در افغانستان تلاش شود.
رئیس جمهور غنی هم تاکید کرد که صلح یک نیاز اساسی و حیاتی مردم افغانستان و ما مجبور هستیم که خواست مردم را تامین کنیم.
او گفت امیدوار است که افغانستان بتواند از تجربیات و مشوره های اندونیزیا برای مبارزه با تروریزم و مقابله با افراطیت استفاده کند.